• Language
Produkter

Guld

Mycket mer än smycken

Allt är guld som glimmar. I alla fall när det gäller de cirka 3 000 ton guld som årligen bryts i världens gruvor. Till det tillkommer cirka 1 000 ton återvunnet guld. Smyckesindustrin är fortfarande den största användaren av denna ädelmetall, en tredjedel av all guld i världen förvaras av centralbankerna och en ännu större andel finns i privata ägor. Marknaden för ädelmetaller styrs till stor del av dessa finansiella aktörer. Egenskaper som hög beständighet, bra ledningsförmåga, hög temperaturtålighet och resistens mot korrosion gör dock guld till en mycket efterfrågad metall även inom elektronik-, rymd- och läkemedelsindustrin. Mobiltelefoner och datorer är ett par exempel där guld är en viktigt metall. 

Bolidens guldproduktion

Vi producerar närmare 18 000 kilo guld varje år. Av det kommer cirka 5000 kg från återvinning av elektronikskrot, resten från våra egna och externa gruvor.

I smältverken Rönnskär och Harjavalta framställer vi rent guld i form av guldtackor eller granuler. Större delen av vårt guld säljs vidare till smyckesindustrin, men även industribranschen och den finansiella sektorn är viktiga kunder.  

Fakta om guld

  • Kemiskt tecken: Au
  • Utseende: Gul
  • Smältpunkt: 1 064 °C
  • Kokpunkt: 2 856°C
facts image gold.jpg

Visste du att?

Rymdsatelliter brukar täckas av ett tunt lager guld då det står emot elektromagnetisk strålning.

Guld är en mycket tänjbar metall. Ett gram kan bankas ut till en kvadratmeter.

Producenter

Kontakt

Saga Mills

Saga Mills

Manager Sales Lead, Precious Metals and By-Products

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90