• Language
Verksamhet

Produkter

Det moderna samhällets byggstenar

Basmetaller som koppar och zink är fundamentala byggstenar i välfärdssamhället. Boliden är en av världens främsta zinkproducenter och ledande i Europa när det gäller produktion av koppar och nickel. Globalt är vi även en av de främsta aktörerna för återvinning av elektronik och bly från batterier. Merparten av våra metaller säljs till industrikunder. Zinken används framförallt till att skydda stålkonstruktioner mot rost, så kallad galvanisering, medan merparten av vår koppar köps av tillverkare av valstråd och kopparstänger. Bygg-, elektronik- och fordonsindustrin är bland de främsta slutanvändarna av våra metaller. Den bly vi producerar används framförallt av batteritillverkare. 

Boliden säljer inte produkter direkt till privatpersoner.

Basmetaller

  • De basmetaller vi producerar är zink, koppar, bly och nickel, fyra produkter som har mycket stor betydelse för infrastruktur, bygg- och fordonsindustrin.

Ädelmetaller

  • Vi producerar guld och silver som är två av de absolut vanligaste ädelmetallerna.

    Vid sidan om smyckesindustrin och finansiella sektorn används guld och silver främst vid elektroniktillverkning. 

Koncentrat & övriga produkter

  • Metallkoncentrat, de vill säga anrikad malm, är gruvornas slutprodukt som till största delen går till våra egna smältverk.

    Vid sidan av färdig metall producerar våra smältverk även en rad andra produkter, exempelvis svavelsyra som används vid framställning av papper.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90