• Language
Verksamhet

Produkter

Det moderna samhällets byggstenar

Basmetaller som koppar, zink, nickel och bly är fundamentala byggstenar i välfärdssamhället. Boliden är en av världens främsta zinkproducenter och ledande i Europa när det gäller produktion av koppar och nickel. Globalt är vi även en av de främsta aktörerna för återvinning av elektronik. Zink används framförallt till att skydda stålkonstruktioner mot rost, så kallad galvanisering, medan koppar bland annat används för att leda elektricitet. För nickel finns en växande marknad inom batteriindustrin och även bly används för att lagra energi. Inom Boliden bryts och framställs metaller med mycket hög klimatprestanda och vissa metaller har särskilda beteckningar så att kunder får kunskap om metallens klimatpåverkan.

Boliden säljer inte produkter direkt till privatpersoner.

Redovisning av koldioxidutsläpp för våra produkter

Basmetaller

  • De basmetaller vi producerar är zink, koppar, bly och nickel, fyra produkter som har mycket stor betydelse för infrastruktur, bygg- och fordonsindustrin.

Ädelmetaller

  • Vi producerar guld och silver som är två av de absolut vanligaste ädelmetallerna.

    Vid sidan om smyckesindustrin och finansiella sektorn används guld och silver främst vid elektroniktillverkning. 

Koncentrat & övriga produkter

  • Metallkoncentrat, de vill säga anrikad malm, är gruvornas slutprodukt som till största delen går till våra egna smältverk.

    Vid sidan av färdig metall producerar våra smältverk även en rad andra produkter, exempelvis svavelsyra som används vid framställning av papper.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90