•    
  • Language

Hur skapar vi en trivsam kultur som förespråkar omsorg, mod och ansvar från alla?

Och vad definierar en god arbetsmiljö? Det är frågor som driver Boliden Rönnskärs nya arbetsmiljöchef Mats Holmlund. Även om han är ny i rollen som arbetsmiljöchef på Rönnskär har hans resa med företaget pågått sedan 80-talet.

 

På den tiden arbetade han som operatör på Rönnskärs avkoppringsverk. Sedan dess har hans roller på företaget varierat, och med tiden har hans intresse för arbetsmiljöfrågor stärkts. Särskilt när han 1996 gick in i rollen som arbetsledare. En del av intresset för arbetsmiljö har han sin dåvarande chef att tacka för, som lyfte upp frågan på agendan.

– Min chef på den tiden hade en uttalad och tydlig förväntan om att jag skulle jobba med vår arbetsmiljö. Speciellt jag som ledare skulle ta ett ansvar för att sätta rutiner, hålla medarbetarsamtal och hålla arbetsplatsträffar och se till att arbetet följdes upp kontinuerligt. Över tid har arbetsmiljöfrågorna växt hos mig, särskilt de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna, berättar Mats.

År 2019, efter cirka 30 år på Rönnskär, valde Mats att söka sig till gruvsidan och började då på Bolidenområdet som arbetsmiljöchef. Det gav honom en ny bild över hur Boliden som koncern fungerar. Både hur de olika verksamheterna skiljer sig åt och på vilka sätt de är närmare varandra. När samma tjänst, det vill säga som arbetsmiljöchef, blev tillgänglig på Rönnskär valde Mats att söka sig tillbaka till sin tidigare arbetsplats. Enligt honom själv finns det mycket att lära mellan de två affärsområdena.

– Rönnskär och Bolidenområdet finns i princip på samma ort, det kan finnas många fördelar med att medarbetare testar att jobba på båda. Då finns kunskapen ändå kvar på företaget. Vi kan fortfarande lära oss mycket av varandra, menar han.

Vad som definierar en god arbetsmiljö har Mats många idéer om. Han nämner bland annat en tydlig introduktion för nyanställda, uttalade spelregler och delaktighet från alla, som några av de viktigaste frågorna. Särskilt om det också följs upp över tid.

– Överenskomna rutiner och arbetssätt, spelregler och arbetsplatslöften som berättar hur vi tillsammans vill att det ska fungera i gruppen och på arbetsplatsen är superviktigt. Likaså att det följs upp och finns med i tydliga introduktioner för nya medarbetare. Har vi det på plats och det funkar, är det grunden till att undvika fysiska olyckor och få en god trivsel på arbetsplatsen. Vi kommer känna oss trygga och det kommer ge oss mod att lyfta frågor med varandra, även när det är jobbigt,
menar Mats.

Mats tillägger även att ett större perspektiv, kulturen på arbetsplatsen, spelar en viktig roll i att skapa en god arbetsmiljö över tid. Något som kan vara lättare sagt än gjort. Han menar att genom att fortsätta prata om våra värderingar, efterfråga återkoppling och reflektion från alla och ha en tydlig uppföljning på hur arbetet utvecklas, kan vi skapa en kultur där alla på arbetsplatsen bidrar till trivsel och god arbetsmiljö.

– Vi ska leva våra värderingar och uppmuntra delaktighet. Har du värderingarna med dig och diskuterar dem med dina kollegor och chefer bidrar du på ett bra sätt till den övergripande kulturen och arbetsmiljön. Alla vill att det ska vara trevligt, säkert och trivsamt på jobbet. Men vi måste hjälpas åt för att det ska bli så. För vem är egentligen ledare? Jag vill mena att det finns ledare överallt, vi behöver alla börja se oss själva som ledare, vi kan alla vara en förebild för andra, avslutar Mats.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90