•    
  • Language

Syfte, vision och värderingar

Våra värderingar omsorg, mod och ansvar hjälper oss att arbeta mot vår vision. Våra värderingar beskriver hur vi arbetar tillsammans i vår dagliga verksamhet. De förenar olika kompetenser och erfarenheter och formar vår företagskultur mot vårt gemensamma syfte. Vårt övergripande mål är att skapa lönsamhet och tillväxt på ett ansvarsfullt sätt med omsorg om människa, miljö och samhälle. Genom strategin med egna gruvor och smältverk bidrar vi till en hållbar metallproduktion och säker metalltillgång i samhället.

Syfte

Att tillhandahålla metaller som är nödvändiga för att förbättra samhället för kommande generationer.

Vision

Att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Värderingar

Omsorg: Vi litar på människor. Vi bryr oss om, och är måna om både vår egen och andras säkerhet. Vi bryr oss om miljön och klimatförändringarna. Vi bryr oss om vår verksamhet, våra intressenter och samhället.

Mod: Vi har modet att utmana våra arbetssätt genom att ständigt lära och på så vis bli bättre. Vi har modet att ta initiativ, fatta beslut och agera. Vi har modet att stå upp för det som är rätt och att flagga om något är fel.

Ansvar: Vi är pålitliga, levererar det vi lovat och tar ansvar för våra handlingar. Vi är ansvariga för att vara ambassadörer för Boliden. Vi är ansvariga för att utveckla Boliden genom ständiga förbättringar och innovationer.

Strategi

Vår övergripande strategi är att skapa lönsam tillväxt och om möjligt expandera Bolidens gruvor samtidigt som smältverken kontinuerligt anpassas efter trender i marknaden. Vi ska utnyttja resurser och material på bästa sätt i alla led. Det gör vi genom stabila och effektiva arbetsprocesser, investeringar i konkurrenskraft och organisk tillväxt samt genom att utvärdera förvärvsmöjligheter.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90