•    
  • Language

Valberedning

Valberedningen är förtroendevald av aktieägarna och lämnar på årsstämman beslutsunderlaget för nyval av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt ersättning till dessa som aktieägarna röstar om.

Valberedningen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, valda av årsstämman. Tre av dessa ska representera de största aktieägarna. 

Vid årsstämman 23 april 2024 utsågs följande ledamöter till valberedningen:

Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder
Karin Eliasson, Handelsbanken Fonder
Patrik Jönsson, SEB fonder

Vid valberedningens konstituerande möte valdes Lennart Francke till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande adjungerades till valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på e-post [email protected] eller per post till Boliden AB, Att. Valberedning, Box 44, 101 20 Stockholm.

Instruktion för valberedningen

För mer information kontakta:

Klas Nilsson, Director Group Communications
Telefon: 070 453 65 88
E-post: [email protected]

 

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90