• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Valberedning

Valberedningen är förtroendevald av aktieägarna och lämnar på årsstämman beslutsunderlaget för nyval av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt ersättning till dessa som aktieägarna röstar om.

Valberedningen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter, valda av årsstämman. Tre av dessa ska representera de största aktieägarna och en de mindre aktieägarna. Styrelsens ordförande skall inte vara ordförande i valberedningen. 

Ny ledamot till valberedningen
Vid årsstämman 2017 valdes Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Anders Oscarsson (AMF) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen.

För att bättre spegla aktieägarstrukturen har valberedningen utnyttjat sitt mandat att utse ytterligare en ledamot, Hans Ek (SEB Investment Management). Jan Andersson har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen består härefter av:
Jan Andersson, Swedbank Robur fonder (valberedningens ordförande)
Hans Ek, SEB Investment Management
Lars-Erik Forsgårdh
Ola Peter Gjessing, Norges Bank Investment Management
Anders Oscarsson, AMF, samt
Anders Ullberg, styrelsens ordförande

Bolidens årsstämma kommer att hållas den 27 april 2018 i Garpenberg. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på e-post, valberedningen@boliden.com eller per post till Boliden Mineral AB, Box 44, 101 20 Stockholm.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90