• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Valberedning

Valberedningen är förtroendevald av aktieägarna och lämnar på årsstämman beslutsunderlaget för nyval av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt ersättning till dessa som aktieägarna röstar om.

Valberedningen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter, valda av årsstämman. Tre av dessa ska representera de största aktieägarna och en de mindre aktieägarna. Styrelsens ordförande skall inte vara ordförande i valberedningen. 

Vid årsstämman i maj 2019 valdes Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Lars-Erik Forsgårdh, Ola Peter Gjessing (Norges Bank Investment Management), Tommi Saukkoriipi (SEB Investment Management) samt Anders Ullberg (styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen. För att bättre spegla aktieägarstrukturen har valberedningen utnyttjat sitt mandat att bjuda in ytterligare en ledamot, Anders Oscarsson (AMF). Jan Andersson har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen består härefter av:

Jan Andersson, Swedbank Robur fonder, valberedningens ordförande

Lars-Erik Forsgårdh

Ola Peter Gjessing, Norges Bank Investment Management

Anders Oscarsson, AMF

Tommi Saukkoriipi, SEB Investment Management, samt

Anders Ullberg, styrelsens ordförande

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på e-post, valberedning@boliden.com eller per post till Boliden Mineral AB, Box 44, 101 20 Stockholm.

För mer information kontakta:
Klas Nilsson, Kommunikationsdirektör
Telefon +46 8 610 1630 eller +46 70 453 65 88
E-post klas.nilsson@boliden.com

 

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90