• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Styrelse

Styrelsen är utsedd av Bolidens aktieägare för att ytterst ansvara för bolagets organisation, förvaltning och vara beslutsfattande. Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, säkerställer att styrelsens beslut, instruktioner och anvisningar genomförs och följs samt ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete. Styrelsen utses på Bolidens årsstämma och tillsammans med verkställande direktör leder företaget i Bolidens aktieägares bästa intresse. 

Varje styrelsemöte inleds med en genomgång av verksamheten och av aktu­ellt säkerhetsläge samt hållbarhetsfrågor. I tillägg till dessa och andra verksam­hetsrelaterade frågor finns årligen återkommande ärenden: hållbarhets- och säkerhetsfrågor, genomgång av verk­samheten, investeringar, efterkalkyler och temapunkter. 

Anders Ullberg

Anders Ullberg

Styrelseordförande sedan 2005

Utbildning: Civilekonom

Född: 1946

Styrelser:

Styrelseordförande i Eneqvist Consulting, Natur&Kultur och Studsvik. Styrelseledamot i Atlas Copco, Beijer Alma och Valedo Partners. Ordförande i Rådet för finansiell rapportering och styrelseledamot i European Financial Reporting Advisory Group.

Aktier
Tom Erixon

Tom Erixon

Ledamot sedan 2013. Vd och koncernchef Alfa Laval

Utbildning: Jur. kand., MBA

Född: 1960

Styrelser:

Styrelseledamot i Chinsay.

Aktier
Michael G:son Löw

Michael G:son Löw

Ledamot sedan 2010

Utbildning: Civilekonom

Född: 1951

Styrelser:

Styrelseordförande i RecondOil. Styrelseledamot i Concordia Maritime, Preem, Norstel, Svenskt Näringsliv och Stena Bulk. Vice ordförande i IKEM, SvenskRyska Handelskammaren och Sv. Energiekonomiska För. Ledamot i Chalmers rådgivande kommitté och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

Aktier
Elisabeth Nilsson

Elisabeth Nilsson

Ledamot sedan 2015. Landshövding Östergötlands län

Utbildning: Bergsingenjör

Född: 1953

Styrelser:

Ledamot i Outokumpus styrelse och i Skandias fullmäktige. 

Aktier
Marie Berglund

Marie Berglund

Ledamot sedan 2003. Vice President Råvaruförsörjning och Miljö, NCC Industry

Utbildning: Biolog, M. Sc.

Född: 1958

Styrelser:

Styrelseordförande Eurocon Consulting. Styrelseledamot i Baltic Sea 2020, Bottenhavets vattendelegation och Insynsrådet för länsstyrelsen i Västernorrland.

Aktier
Lennart Evrell

Lennart Evrell

Ledamot sedan 2008. Vd och koncernchef i Boliden.

Utbildning: Civilingenjör och ekonom

Född: 1954

Styrelser:

Styrelseordförande i Umeå universitet och Gruvornas Arbetsgivareförbund. Styrelseledamot i Svenskt Näringsliv. 

Aktier
Pia Rudengren

Pia Rudengren

Ledamot sedan 2017

Utbildning: Civilekonom

Född: 1965

Styrelser:

Styrelseledamot i DuniKappahlochTikkurila. 

Pekka Vauramo

Pekka Vauramo

Ledamot sedan 2016. Vd och koncernchef för Finnair.

Utbildning: Bergsingenjör

Född: 1957

Styrelser:

Styrelseledamot i Ilmarinen och Glaston Plc. 

Aktier

Fackliga representanter

Peter Baltzari

Peter Baltzari

Arbetstagarrepresentant

Född: 1953

Styrelser:

Ledamot sedan 2017. Suppleant 2014-2017. Representant i Bolidens koncernråd och Vinstandelsstiftelsen.

Aktier
Kenneth Ståhl

Kenneth Ståhl

Arbetstagarrepresentant

Född: 1973

Styrelser:

Ledamot sedan 2014. Processoperatör, Representant för IF Metall och ordförande IF Metallklubben, Bergsöe.

Aktier
Lars Engström

Lars Engström

Arbetstagarrepresentant

Född: 1966

Styrelser:

Suppleant sedan 2015. Representant för Unionen. Vice ordförande i Unionenklubben vid Bolidenkontoret. Ledamot i Bolidens Privattjänstemannakartell och ledamot i Bolidens Koncernråd. 

Aktier
Ola Holmström

Ola Holmström

Arbetstagarrepresentant

Född: 1965

Styrelser:

Suppleant sedan 2017. Ledamot mellan åren 2012-2017. Ordförande IF Metall och för Gruvklubben, Kristineberg (IF Metall), FSG (Facklig samverkan Gruv), BKR (Boliden Koncern Råd) och BWC ( Boliden Works Council).

Aktier
Marie Holmberg

Marie Holmberg

Arbetstagarrepresentant

Född: 1963

Styrelser:

Ledamot sedan 2008. Suppleant 2005–2008. Representant för Sveriges ingenjörer.

Aktier
Jussi Lehtinen

Jussi Lehtinen

Arbetstagarrepresentant

Född: 1978

Styrelser:

Suppleant sedan 2016. Produktionsingenjör, Boliden Harjavalta. Medlem i Trade Union Pro. 

Aktier

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90