• Language

Styrelse

Styrelsen är utsedd av Bolidens aktieägare för att ytterst ansvara för bolagets organisation, förvaltning och vara beslutsfattande. Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, säkerställer att styrelsens beslut, instruktioner och anvisningar genomförs och följs samt ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete. Styrelsen utses på Bolidens årsstämma och tillsammans med verkställande direktör leder företaget i Bolidens aktieägares bästa intresse. 

Varje styrelsemöte inleds med en genomgång av verksamheten och av aktu­ellt säkerhetsläge samt hållbarhetsfrågor. I tillägg till dessa och andra verksam­hetsrelaterade frågor finns årligen återkommande ärenden: hållbarhets- och säkerhetsfrågor, genomgång av verk­samheten, investeringar, efterkalkyler och temapunkter. 

Karl-Henrik Sundström

Karl-Henrik Sundström

Styrelseordförande sedan 2022

Utbildning: Civilekonom, Advanced management program Harvard

Född: 1960

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i CLC Climate Leadership Coalition och Mölnlycke. Styrelseledamot i Vestas, NXP samt Marcus Wallenbergs stiftelse

Tidigare uppdrag:

CFO i Ericsson och Vd i Stora Enso

Antal aktier: 6000 (31 dec 2022)

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja

Tomas Eliasson

Tomas Eliasson

Styrelseledamot sedan 2022

Utbildning: Civilekonom

Född: 1962

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Telia och Millicom

Tidigare uppdrag:

CFO i Sandvik, Electrolux och Assa Abloy

Antal aktier: 0 (31 dec 2022)

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja

Perttu Louhiluoto

Perttu Louhiluoto

Styrelseledamot sedan 2019

Utbildning: Civilekonom, jur.kand.

Född: 1964

Övriga uppdrag:

Vd i Severn Glocon, styrelseordförande i Vaaka Partners

Tidigare uppdrag:

Vd i Purmo Group, olika befattningar inom Metso och McKinsey & Company

Antal aktier: 0 (31 dec 2022)

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja

Pia Rudengren

Pia Rudengren

Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning: Civilekonom

Född: 1965

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i Social Initiative. Styrelseledamot i Picsmart, Academedia och Hypex Bio Explosives Technology

Tidigare uppdrag:

CFO i Investor samt vice Vd i W Capital Management

Antal aktier: 1000 (31 dec 2022)

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja

Helene Biström

Helene Biström

Styrelseledamot sedan 2020

Utbildning: Civilingenjör

Född: 1962

Övriga uppdrag:

Senior Vice President BA Wind, Vattenfall

Tidigare uppdrag:

Chef för Commercial i BillerudKorsnäs, Vd i Infranord, Vd i Norrenergi, Vice Vd i Vattenfall

Antal aktier: 2000 (31 dec 2022)

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja

Per Lindberg

Per Lindberg

Styrelseledamot sedan 2021

Utbildning: Civilingenjör, Fil.dr Industrial Management and Work Organization

Född: 1959

Övriga uppdrag:

Senior Advisor i Peymar Advisory. Styrelseordförande i Nordic Brass Gusum och Permascand. Styrelseledamot i Valmet, Re:Ocean och Cupori. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Tidigare uppdrag:

Vd i BillerudKorsnäs och Epiroc

Antal aktier: 2000 (31 dec 2022)

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja

Elisabeth Nilsson

Elisabeth Nilsson

Styrelseledamot sedan 2015

Utbildning: Bergsingenjör, Hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet

Född: 1953

Övriga uppdrag:

Ordförande i KK-stiftelsen, Vadstena-Akademien och Scandinavian Japan Sasakawa Foundation. Ledamot i Hanaholmens direktion

Tidigare uppdrag:

Landshövding, Vd för Jernkontoret, särskild utredare, styrelseledamot i EKN, samt olika ledande befattningar inom SSAB-koncernen

Antal aktier: 1000 (31 dec 2022)

Oberoende från bolaget och bolagsledningen: Ja

Oberoende av större ägare: Ja

Fackliga representanter

Jonny Johansson

Jonny Johansson

Arbetstagarrepresentant, styrelseledamot sedan 2022

Född: 1968

Övriga uppdrag:

Representant för Gruvklubben Aitik (IF Metall), ledamot i FSG (Facklig samverkan Gruv), Gruvarbetarnas Branschforum

Antal aktier: 0 (31 dec 2022)

Johan Vidmark

Johan Vidmark

Arbetstagarrepresentant, styrelseledamot sedan 2022

Född: 1976

Övriga uppdrag:

Ordförande i IF Metallklubben Rönnskär

Antal aktier: 0 (31 dec 2022)

Timo Pöppönen

Timo Pöppönen

Arbetstagarrepresentant, suppleant sedan 2022

Född: 1974

Övriga uppdrag:

Representant för PRO (fackförbund för tjänstemän i Finland)

Antal aktier: 0 (31 dec 2022)

Andreas Mårtensson

Andreas Mårtensson

Arbetstagarrepresentant, styrelseledamot sedan 2022

Född: 1973

Övriga uppdrag:

Ordförande i Unionen Aitik, Bolidenområdet, Group, Commercial & Smelters Staff

Antal aktier: 0 (31 dec 2022)

Ola Holmström

Ola Holmström

Arbetstagarrepresentant, suppleant sedan 2017

Född: 1965

Övriga uppdrag:

Ordförande för Gruvklubben Kristineberg (IF Metall), FSG (Facklig samverkan Gruv). Styrelseledamot i Georange

Antal aktier: 170 (31 dec 2022)

Elin Söderlund

Elin Söderlund

Arbetstagarrepresentant, suppleant sedan 2022

Född: 1985

Övriga uppdrag:

Representant för Sveriges Ingenjörer

Antal aktier: 0 (31 dec 2022)

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90