• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Styrelse

Styrelsen är utsedd av Bolidens aktieägare för att ytterst ansvara för bolagets organisation, förvaltning och vara beslutsfattande. Styrelseordföranden leder styrelsens arbete, säkerställer att styrelsens beslut, instruktioner och anvisningar genomförs och följs samt ansvarar för utvärdering av styrelsens arbete. Styrelsen utses på Bolidens årsstämma och tillsammans med verkställande direktör leder företaget i Bolidens aktieägares bästa intresse. 

Varje styrelsemöte inleds med en genomgång av verksamheten och av aktu­ellt säkerhetsläge samt hållbarhetsfrågor. I tillägg till dessa och andra verksam­hetsrelaterade frågor finns årligen återkommande ärenden: hållbarhets- och säkerhetsfrågor, genomgång av verk­samheten, investeringar, efterkalkyler och temapunkter. 

Anders Ullberg

Anders Ullberg

Styrelseordförande sedan 2005

Utbildning: Civilekonom

Född: 1946

Styrelser:

Styrelseordförande i Eneqvist Consulting och Studsvik. Styrelseledamot i Atlas Copco, Beijer Alma, Epiroc och Valedo Partners. Ordförande i Rådet för finansiell rapportering och styrelseledamot i European Financial Reporting Advisory Group.

Aktier
Tom Erixon

Tom Erixon

Ledamot sedan 2013. Vd och koncernchef Alfa Laval

Utbildning: Jur. kand., MBA

Född: 1960

Styrelser:

 

Aktier
Michael G:son Löw

Michael G:son Löw

Ledamot sedan 2010

Utbildning: Civilekonom

Född: 1951

Styrelser:

Styrelseordförande i RecondOil. Styrelseledamot i Concordia Maritime, Preem, Stena Bulk och Naturstenskompaniet International. Vice ordförande i Svensk-ryska Handelskammaren och i Svenska EnergiEkonomiska Föreningen, ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Aktier
Elisabeth Nilsson

Elisabeth Nilsson

Ledamot sedan 2015. Hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet

Utbildning: Bergsingenjör

Född: 1953

Styrelser:

Styrelseordförande i Göta Kanalbolaget. Styrelseledamot i EKN och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Ledamot i Skandias fullmäktige och Hanaholmens direktion. 

Aktier
Marie Berglund

Marie Berglund

Ledamot sedan 2003. Vice President Råvaruförsörjning och Miljö, NCC Industry

Utbildning: Biolog, M. Sc.

Född: 1958

Styrelser:

Styrelseordförande i Eurocon Consulting. Styrelseledamot i Baltic Sea 2020 och Insynsrådet för länsstyrelsen i Västernorrland.

Aktier
Pia Rudengren

Pia Rudengren

Ledamot sedan 2017

Utbildning: Civilekonom

Född: 1965

Styrelser:

Styrelseordförande i Social Initiative. Styrelseledamot i Duni, Academedia och KappAhl.

Perttu Louhiluoto

Perttu Louhiluoto

Ledamot sedan 2019. Vd för Rettig ICC

Utbildning: Civilekonom, jur.kand.

Född: 1964

Fackliga representanter

Gard Folkvord

Gard Folkvord

Arbetstagarrepresentant

Född: 1969

Styrelser:

Suppleant sedan 2018. Specialistoperatör. Ordförande för Odda Kjemiske Arbeiderforening. Medlem i kompetensutskottet Industri Energi. Medlem i Odda kommunstyrelse (A). Ordförande för Oddaprodukt AS.

Aktier
Kenneth Ståhl

Kenneth Ståhl

Arbetstagarrepresentant

Född: 1973

Styrelser:

Ledamot sedan 2014. Processoperatör, Representant för IF Metall och ordförande IF Metallklubben, Bergsöe.

Aktier
Magnus Filipsson

Magnus Filipsson

Arbetstagarrepresentant

Född: 1974

Styrelser:

Suppleant sedan 2018. Ordförande för Unionen i Aitik, Bolidenområdet och Stockholm.

Aktier
Ola Holmström

Ola Holmström

Arbetstagarrepresentant

Född: 1965

Styrelser:

Suppleant sedan 2017. Ledamot mellan åren 2012-2017. Ordförande för Gruvklubben Kristineberg (IF Metall), FSG (Facklig samverkan Gruv). BWC (Boliden Work Council).

Aktier
Marie Holmberg

Marie Holmberg

Arbetstagarrepresentant

Född: 1963

Styrelser:

Ledamot sedan 2008. Suppleant 2005- 2008. Representant för Sveriges ingenjörer.

Aktier
Cathrin Öderyd

Cathrin Öderyd

Arbetstagarrepresentant

Född: 1975

Styrelser:

Ledamot sedan 2018. Processoperatör. Representant för IF Metall. Ordförande för IF Metallklubben, Aitik. BWC (Boliden Work Council).

Aktier

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90