•    
  • Language

Koncernledning

Koncernens ledningsgrupp består utöver verkställande direktören av cheferna för Bolidens två affärsområden, Gruvor, respektive Smältverk, ekonomi- och finans­direktören samt Executive Vice President People and Sustainability.

Koncernledningen sammanträder en gång per månad för att följa upp verksamheten och diskutera koncernövergripande frågor samt ta fram förslag till strategisk plan, affärsplan och budget som verkställande direktören förelägger styrelsen för beslut.

Mikael Staffas

Mikael Staffas

VD och koncernchef sedan 2018

Utbildning: Civilingenjör, MBA

Född: 1965

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande Gruvornas Arbetsgivareförbund. Vice ordförande Eurometaux, Industriarbetsgivarna och SveMin. Styrelseledamot International Zinc Association, International Copper Association, ICMM, Svenskt Näringsliv och Kemira

Tidigare uppdrag:

Direktör affärsområde Gruvor samt Ekonomi- och finansdirektör Boliden, CFO Södra Skogsägarna, Partner McKinsey & Company

Antal aktier: 31552 (31 december 2023)

Stefan Romedahl

Stefan Romedahl

Direktör Boliden Gruvor sedan 2018

Utbildning: Bergsingenjör

Född: 1967

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot Gruvornas Arbetsgivare-
förbund (GAF), SveMin, Sveriges geologiska undersöknings (SGU:s) gruvnäringsråd samt Euromines

Tidigare uppdrag:

Direktör division Norra LKAB, VD Zinkgruvan, projektchef Svensk Kärnbränslehantering (SKB) samt olika ledande befattningar inom Boliden

Antal aktier: 3561 (31 december 2023)

Håkan Gabrielsson

Håkan Gabrielsson

Executive Vice President och CFO sedan 2016

Utbildning: Civilekonom

Född: 1967

Övriga uppdrag:

N/A

Tidigare uppdrag:

Ekonomi- och finansdirektör Fagerhult, Direktör Group Controlling Boliden samt olika befattningar inom Sapa, Ericsson och Electrolux

Antal aktier: 4870 (31 december 2023)

Åsa Jackson

Åsa Jackson

Executive Vice President People and Sustainability sedan 2019

Utbildning: Civilekonom

Född: 1964

Övriga uppdrag:

Vice styrelseledamot CLC, Climate Leadership Coalition

Tidigare uppdrag:

Direktör HR, hälsa och säkerhet, Ahlstrom-Munksjö, Direktör HR och hållbar utveckling samt andra ledande befattningar inom ABB Sverige

Antal aktier: 2957 (31 december 2023)

Daniel Peltonen

Daniel Peltonen

Direktör Boliden Smältverk sedan 2019

Utbildning: Diplomingenjör, Kemisk Teknik & Industriell Ekonomi

Född: 1971

Övriga uppdrag:

N/A

Tidigare uppdrag:

VD Iggesund Paperboard, platschef och andra ledande befattningar inom Holmen

Antal aktier: 3750 (31 december 2023)

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90