• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Koncernledning

Koncernens ledningsgrupp består utöver verkställande direktören av cheferna för Bolidens två affärsområden, Gruvor, respektive Smältverk, ekonomi och finans­direktören samt direktören för Corporate Responsibility (CR).

Koncernledningen sammanträder en gång per månad för att följa upp verksamheten och diskutera koncernövergripande frågor samt ta fram förslag till strategisk plan, affärsplan och budget som verkställande direktören förelägger styrelsen för beslut.

Mikael Staffas

Mikael Staffas

Vd och koncernchef sedan 2018.

Utbildning: Civilingenjör, MBA

Född: 1965

Övriga uppdrag:

Vice ordförande i styrelsen för SveMin (branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige), ordförande för Gruvornas Arbetsgivareförbund (GAF) och styrelsemedlem i Industriarbetsgivarna.

Håkan Gabrielsson

Håkan Gabrielsson

CFO sedan 2016.

Utbildning: Civilekonom

Född: 1967

Övriga uppdrag:

N/A

Stefan Romedahl

Stefan Romedahl

Direktör Boliden Gruvor sedan 2018.

Utbildning: Bergsingenjör, M.Sc. geoteknologi

Född: 1967

Övriga uppdrag:

Styrelsemedlem i SveMin (branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) och i Gruvornas Arbetsgivareförbund (GAF).

Kerstin Konradsson

Kerstin Konradsson

Direktör Boliden Smältverk sedan 2012.

Utbildning: Bergsingenjör

Född: 1967

Övriga uppdrag:

Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och styrelseledamot i Höganäs.

Thomas Söderqvist

Thomas Söderqvist

Direktör Corporate Responsibility sedan 2015.

Utbildning: Bergskoleingenjör

Född: 1957

Övriga uppdrag:

N/A

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90