• Language
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används. Läs mer Ok

Koncernledning

Koncernens ledningsgrupp består utöver verkställande direktören av cheferna för Bolidens två affärsområden, Gruvor, respektive Smältverk, ekonomi och finans­direktören samt direktören för Corporate Responsibility (CR).

Koncernledningen sammanträder en gång per månad för att följa upp verksamheten och diskutera koncernövergripande frågor samt ta fram förslag till strategisk plan, affärsplan och budget som verkställande direktören förelägger styrelsen för beslut.

Mikael Staffas

Mikael Staffas

Vd och koncernchef sedan 2018

Utbildning: Civilingenjör, MBA

Född: 1965

Övriga uppdrag:

Styrelseordförande i Eurometaux, Gruvornas Arbetsgivareförbund (GAF) och vice ordförande i styrelsen för SveMin (branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige). Styrelseledamot i International Zinc Association, International Copper Association samt Industriarbetsgivarna.

Tidigare uppdrag:

Direktör affärsområde Gruvor samt CFO Boliden, Ekonomi- och finansdirektör Södra Skogsägarna, Partner McKinsey & Company

Antal aktier: 18000 (31 december 2019)

Stefan Romedahl

Stefan Romedahl

Direktör Boliden Gruvor sedan 2018

Utbildning: Bergsingenjör, M.Sc. geoteknologi

Född: 1967

Övriga uppdrag:

Styrelseledamot i Gruvornas Arbetsgivareförbund (GAF), SveMin (branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) samt Euromines.

Tidigare uppdrag:

Direktör division Norra LKAB, VD för Zinkgruvan, projektchef för Svensk Kärnbränslehantering (SKB) samt olika ledande befattningar inom Boliden

Antal aktier: 400 (31 december 2019)

Daniel Peltonen

Daniel Peltonen

Direktör Boliden Smältverk sedan 2019

Utbildning: Diplomingenjör, Kemisk Teknik & Industriell Ekonomi

Född: 1971

Övriga uppdrag:

N/A

Tidigare uppdrag:

VD för Iggesund Paperboard, platschef och andra ledande befattningar inom Holmen

Antal aktier: 0 (31 december 2019)

Håkan Gabrielsson

Håkan Gabrielsson

CFO sedan 2016

Utbildning: Civilekonom

Född: 1967

Övriga uppdrag:

N/A

Tidigare uppdrag:

Ekonomi- och finansdirektör Fagerhult, Direktör Group Controlling Boliden samt olika befattningar inom Sapa, Ericsson och Electrolux

Antal aktier: 2255 (31 december 2019)

Åsa Jackson

Åsa Jackson

Direktör Corporate Responsibility sedan 2019

Utbildning: Civilekonom

Född: 1964

Övriga uppdrag:

N/A

Tidigare uppdrag:

Direktör HR, hälsa och säkerhet, Ahlstrom-Munksjö, Direktör HR och hållbar utveckling samt andra ledande befattningar inom ABB Sverige

Antal aktier: 0 (31 december 2019)

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90