•    
  • Language

Årsstämma 2013

Bolidens årsstämma 2013 ägde rum fredagen den 3 maj 2013 kl. 15.00 i Stockholm på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Utdelning

På årsstämman den 3 maj 2013 beslutades det i enlighet med styrelsens och vd:s förslag att utdelning ska ske för 2012 med 4 SEK per aktie. Onsdagen den 8 maj 2013 fastställdes som avstämningsdag och utdelning till aktieägarna genom Euroclear Sweden AB beräknas tisdagen den 14 maj 2013.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90