•    
  • Language

Årsstämma 2010

Årsstämman hölls  tisdagen den 27 april 2010, kl. 14.00 i Folkets Hus i Garpenberg vid Garpenbergsgruvan.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90