•    
  • Language

Årsstämma 2008

Årsstämma ägde rum torsdagen den 8 maj 2008, kl 14.00 i Garpenberg.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90