•    
  • Language

Årsstämma 2015

Bolidens årstämma 2015 ägde rum tisdagen den 5 maj 2015 kl. 13.30 i Silviahallen i Garpenberg.

Utdelning

På årsstämman den 5 maj 2015 beslutades det i enlighet med styrelsens och vd:s förslag att utdelning ska ske för 2015 med 2,25 SEK per aktie.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90