• Language
Gruvor

Boliden Tara

Europas största zinkgruva

Tara i Irland är Europas största zinkgruva och även en av de större i en global jämförelse. Sedan driftstarten 1977 har över 85 miljoner ton malm brutits. Boliden förvärvade gruvan 2004. Tack vare prospektering och förvärv har mineralreserven och mineraltillgångarna löpande kunnat utökas. Under senare år har Tara fokuserat på att förbättra sin kostnadsposition, genom produktivitetshöjande investeringar och besparingsåtgärder. Här bryts årligen cirka 2,6 miljoner ton malm för produktion av zink- och blykoncentrat. 

Tara i siffror

  • Grundat: 1977
  • Förvärvat : 2004
  • Rörelseresultat: -252 MSEK (2020)
  • Antal anställda: 580
  • Typ av gruva: underjordsgruva
  • Gruvdjup: 1 000 meter

Visste du att?

När en gruva brutits klart efterbehandlas och återställs området till att bli en naturlig del av landskapet igen.

Redan vid planeringen av en ny gruva fastställs hur gruvområdet ska återställas. 

Produktion Boliden Tara, 2020

2020 anrikades 2 316 kton malm till metallkoncentrat innehållandes zinkbly och silver.

Fullständiga produktionssiffror finns i årsredovisningen.

tara_production_img.jpg

Den digitala gruvan

Våra gruvor hör till världens mest säkra. Genom automation kan vi göra en redan säker arbetsplats ännu tryggare för våra medarbetare. Därför blir våra gruvor allt mer digitaliserade. 

Hos oss på Boliden pågår ett världsunikt arbete för att utveckla automationen i gruvorna. Utvecklingen sker i form av ett tvärfunktionellt program med medarbetare från hela koncernen tillsammans med partners som Volvo, Ericsson, Atlas Copco, Sandvik och ABB.

Målet är att produktionen kan hållas igång dygnet runt utan stopp men den största vinsten är ökad säkerhet. 

Kontakta oss

Boliden Tara

Navan, Co. Meath, IRE-Knockumber

Länkar & Dokument

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90