•    
  • Language

Dammsäkerhetshöjande åtgärder

Boliden har hos domstolen ett pågående mål i mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt om dammsäkerhetshöjande åtgärder inom ramen för tillståndsgiven krönhöjd.
Ansökan lämnades in i februari 2021 (mål nr M 527-21). Den har därefter kompletterats och ska kompletteras igen den sista oktober 2022.

Vi välkomnar in till samråd måndagen den 19 september kl 18:30 på vårt besökscenter i Aitik.
Du hittar samrådshanlingarna här intill.

 

Vid frågor om dammsäkerhetshöjande åtgärder är du välkommen att ta kontakt via mail eller telefon:

Ylva Ågren, senior utvecklingsingenjör Miljö
070-600 98 36
[email protected]

DOKUMENT

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90