•    
  • Language

Prospekteringsmätningar 2019

Prospektering handlar om att identifiera, prioritera, undersöka och analysera mineralfyndigheter för att utreda förutsättningarna för eventuell gruvdrift. Tack vare vårt långsiktiga, i första hand gruvnära, prospekteringsarbete fortsätter vi utveckla vår verksamhet och kan garantera tillgången av metaller för lång tid framöver.

Uppdatering av sidan 20190827, helikoptermätning över Gällivare är nu avslutad.

I delar av Gällivare och Kiruna kommun kommer Boliden att genomföra helikoptermätning under sensommaren och hösten 2019. Aktuellt område framgår nedan, se karta.

Helikoptermätningen påbörjas tidigast den 15 augusti och avslutas senast den 30 september. Syftet med arbetet är att uppdatera och kartlägga elektromagnetisk information om berggrunden i samband med prospektering.

Mätningen genomförs från en helikopter som flyger på låg höjd, ca 80 meter över
marknivån. Mätningsinstrumentet kommer att vara ca 40 meter över marknivån.

Bolidens fokus ligger på att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder, så långt det är möjligt minimera påverkan på omgivningen samt visa hänsyn till samtliga som kan komma att beröras av dessa mätningar. Flygning över byggnader och djur kan inträffa men vi strävar efter att begränsa det i största möjliga mån.

Mätningen är väderberoende och flygning kommer i huvudsak att ske mellan
07.00 och 19.00, men detta kan komma att variera beroende på väderlek. Arbetet
kan tidvis och lokalt komma att orsaka begränsade bullerstörningar.

För mer detaljerad information om var och när flygning kommer att ske, eller om du har andra frågor gällande detta, vänligen kontakta Boliden via kontaktperson:

Hans Öhström tel. 070-205 73 12 eller via epost: [email protected].

När mätningarna har påbörjats kommer information om eventuella förändringar i planerna även att publiceras på denna sida.

Karta prosp 2019.JPG Karta Gällivare
Map Kiruna webb2.jpg Karta Kiruna

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90