• Language
Verksamhet

Gruvor

Verksamhet

Gruvor

Verksamhet

Gruvor

Verksamhet

Gruvor

Produktivitet av högsta klass

Bolidens dagbrott och underjordsgruvor hör till några av världens mest produktiva. Vi utvecklar ständigt  tekniker och metoder för att utnyttja resurserna på bästa sätt. Vi satsar mycket på underhållsteknik och arbetar ständigt med att modernisera och effektivisera designen, planeringen och styrningen av våra gruvor för att ytterligare höja kvaliteten. Bolidens gruvor finns i Sverige, Finland och Irland. 

Gruvbrytning & anrikning – så funkar det

Malmkroppens geometri avgör om brytningen sker i dagbrott eller under jord. I underjordgruvor når man malmen genom att driva ramper och orter. Precis som i dagbrott borrar man hål i malmen som fylls med sprängmedel. Den brutna malmen körs sedan till en krossanläggning där den krossas till mindre bitar innan den transporteras vidare för anrikning.

I anrikningsverket mals malmen ner till fin sand och de metallrika delarna separeras genom en rad förfinade metoder. Efter det avvattnas och filtreras de metallrika mineralerna till ett finkornigt koncentrat som skickas till smältverken för vidare bearbetning. Processerna i våra anrikningsverk sker till stor del med fjärrstyrd teknik, allt noggrant övervakat från kontrollrummen. 

Fjärrstyrning

Resan ner till arbetsplatser flera hundra meter under jord kan ta upp till en timme. I flera av Bolidens gruvor kan operatören nu i stället sitta på ett kontor ovan jord och styra last- och borrmaskinerna med hjälp av en videokontroll. Lastmaskinen kör själv (autonomt) till ett bergschakt där den tippar malmen för att sedan sedan köra tillbaka så att en ny skopa malm kan lastas.

MOBILA KONTROLLRUM

Vi har implementerat mobila kontrollrum vid anrikningsverken där operatörerna har tillgång till processdata i realtid via trådlös teknik. Operatörerna styr och kontrollerar processerna via mobiltelefon eller platta, vilket ökar flexibiliteten. I Aitik används även ett taggningssystem som ger medarbetarna statusuppdatering om utrustningen och underlättar underhållsarbetet.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90