•    
  • Language

Guld

En viktig ädelmetall inom modern elektronik och för de globala finansmarknaderna.

Värdefull resurs

Smyckesindustrin är den främsta användaren av guld, men en betydande del används även som investeringsobjekt i form av mynt och guldplattor. Guld fungerar som en viktig ekonomisk tillgång i den globala marknaden. Ungefär en tredjedel av världens totala guldreserver ägs av olika länders centralbanker. Guld har anmärkningsvärda egenskaper såsom långvarig hållbarhet, utmärkt ledningsförmåga, hög temperaturtålighet och resistens mot korrosion. Dessa attribut gör guld högt eftertraktat inom elektronik-, rymd- och läkemedelsindustrin. Mobiltelefoner och datorer är ett par exempel där guld är en viktigt metall.

Från elektronik och malm

Guld är en viktig bimetall i vår gruvbrytning och den metall vi producerat under längst tid. Ungefär en tredje del kommer från sekundära råmaterial, främst från återvinning av utjänta elektronik. I gruvorna Aitik, Garpenberg, Kevitsa och Bolidenområdet bryter vi komplexmalm som innehåller bland annat guld och tellur. Detta förädlas sedan till guldgranulat och guldtackor på smältverken Harjavalta och Rönnskär. Guldtackorna från Rönnskär är godkända av London Bullion Market Association (LBMA).

1g

Guld är en mycket tänjbar metall. Bara ett gram kan bankas ut till en yta på kvadratmeter.

Kontakt

Saga Mills
Manager Sales Lead, Precious Metals

[email protected]
OBS: Bolidens guldförsäljning är strikt begränsad till företag.

E-mail

Länkar och dokument

Så redovisar vi koldioxidutsläpp för våra produkter

Gruvindustrin saknar idag en standardiserad mätmetod för koldioxidutsläpp – det vill vi ändra på. Transparens är enligt oss den enda vägen till en hållbar och långsiktig gruv- och metallindustri. Vi gör våra livscykelberäkningar på våra huvudmetaller, från vagga till grind, utan att räkna med koldioxidkrediter och -kompensationer. Det ger oss bättre förutsättningar att se i vilka scope som vi behöver göra insatser för att minska vårt koldioxidutsläpp. På så sätt ska vi nå vår vision om att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen.

Bolidens klimatmål

Med uppdatering från intensitetsmål till absoluta mål för 2030 har vi återigenflyttat fram positionerna i vår strävan mot att vara branschledande. 

Läs mer

40%

Lägre koldioxidutsläpp i scope 1 och 2 till 2030 jämfört med basår 2021.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90