•    
  • Language

Perspektiv: Zink i våra liv

Av alla metaller som används varje dag på olika sätt, var och en viktiga byggstenar i vår civilisation, är zink en av de minst kända. Ändå finns det överallt och används i en mängd tillämpningar i vår omgivning.

zinkivåraliv_shutterstock_1440945176.jpg

Zinkanvändning daterar tillbaka till Romarriket då zink användes för att göra mässing. Idag är det den fjärde vanligaste metallen som används efter järn, aluminium och koppar. Över 60 procent av zinkanvändningen går till galvanisering som avsevärt förlänger livslängden för stål¹).

Ett tunt lager zink på stål räcker för att motverka rost i upp till 100 år, och förlänger livslängden på stålkonstruktioner. Det innebär att avsevärda mängder koldioxidutsläpp kan reduceras, samtidigt som samhällets infrastrukturinvesteringar blir mer hållbara.

Zink kan, liksom de allra flesta metaller, i hög grad återvinnas, oavsett om det använts som konstruktionsmaterial eller som beläggning på andra material utan att förlora sina egenskaper eller kvaliteter genom återvinningsprocessen.

ZINK OCH BOLIDEN
Boliden är en av världens största zinkproducenter och har en stark position som leverantör till producenter av galvaniserad tunnplåt. Under 2019 producerade Boliden 486 kton zink från smältverken Kokkola och Odda. Zinkkoncentrat produceras i gruvorna i Garpenberg och Bolidenområdet i Sverige samt Tara på Irland. Totalt under 2019 producerades 290 kton zink i koncentrat, som till största del levererades till koncernens egna smältverk. Bolidens zinksmältverk använder även återvunnen råvara, bland annat stålverksstoft. Även i Rönnskär produceras årligen cirka 35 000 ton zinkklinker, varav ungefär 10 –15 procent kommer från stålverksstoft. Zinkklinkern fraktas till Odda i Norge för att förädlas till ren zink.

1) Källa: International Zinc Association (IZA)

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90