•    
  • Language

193 år av kollektiv innovation: Wibe Group och Boliden i nytt samarbete

Kabelstödsystemsföretaget Wibe Group och Boliden har ingått ett partnerskap där Wibe Group kommer att använda vår Low-Carbon Zinc. Produkten har ett av världens lägsta CO₂-avtryck bland raffinerade zinkprodukter. Avtalet är ytterligare ett steg i Wibe Groups ambition att leda branschens transformation och sträva mot ett samhälle med låga koldioxidutsläpp.

- Genom detta samarbete visar Wibe Group sitt engagemang för att aktivt driva industrins omställning mot mer hållbara metaller. Bolidens portfölj av Green Transition Metals erbjuder några av dagens mest hållbara lösningar, och vi uppmanar våra partners och kunder att engagera sig i den förändringsprocess som branschen står inför. Vi strävar efter att fungera som katalysatorer i arbetet för en mer hållbar framtid, vilket förhoppningsvis vi och Wibe Group nu gör, säger Daniel Asplund, Zinc Sales Manager på Boliden.

Avtalet markerar ett avgörande steg för Wibe Group, eftersom den gröna övergången och arbetet för ett samhälle med låga koldioxidutsläpp är kärnan i företagets strategi.

- Som en viktig del i att minska vår miljöpåverkan siktar vi på att omvandla våra råmaterial. Att övergå till Low-Carbon Zinc för våra galvaniserade produkter är inte bara en materiell förändring; det är en betydande positiv inverkan på 40% av vår totala försäljningsproduktion. Precis som Boliden är vi dedikerade till att arbeta mot ett koldioxidfritt samhälle, och där är Low-Carbon Zinc ett bra steg på vägen, säger Henrik Pedersen, Sales & Marketing Director på Wibe Group.

Zink spelar en vital roll som primär råvara i produktionen av galvaniserat stål. Galvaniserat stål är en produkt belagd med ett lager zink, vilket fungerar som en skyddande barriär och effektivt skyddar stålet från korrosion. Denna zinkbeläggning förbättrar stålets hållbarhet och förlänger dess totala livslängd. Resultatet är en kombination av stålets styrka och mångsidighet samt zinkens korrosionsbeständighet.

Wibe Group besitter över 50 års expertis inom galvanisering och är en av de mest framstående aktörerna i Norden. Förmågan att ständigt förbättra processer och tjänster ger en konkurrensfördel med hög kvalitet och effektivitet. Samarbetet med Boliden är det senaste i den kontinuerliga strävan efter förbättring.

Bolidens Low-Carbon Zinc bryts i företagets egna gruvor utan användning av fossil energi. Smältverken i Kokkola och Odda producerar sedan Low-Carbon Zinc, vilket står för ett utsläpp på mindre än 1 ton CO per ton zink, jämfört med branschgenomsnittet på 3,6 ton. Det ger produkten ett av de lägsta CO-avtrycken för någon raffinerad zink i världen.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90