•    
  • Language

Uppdatering av Whistleblower

Från och med den 17 december 2021 kommer tio (10) nya lokala whistleblowing-kanaler att skapas, en för varje plats (BU). De täcker den lokala arbetsplatsen.

Anonymitet garanteras helt när Whistleblowing-kanalen lokalt.används.

Idag har Boliden bara en (1) Whistleblowing-kanal för att täcka hela gruppen.

Denna ändring görs på grund av obligatorisk ny förordning om whistleblowing som träder i kraft.

https://www.boliden.com/sv/hallbarhet/vart-ansvarstagande/visselblasarrutin

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90