•    
  • Language

Boliden och Volvo Lastvagnar i samarbete om elektriska lastbilar under jord

Boliden och Volvo Lastvagnar startar ett samarbete kring elektrifiering av lastbilstransporter i gruvmiljö.

Vi ska, som ett av de första gruvbolagen i världen, börja använda batteridrivna lastbilar för tunga transporter under jord med start 2023. I gruvmiljö har elektriska lastbilar flera fördelar – de är utsläppsfria och kan bidra till en säkrare och tystare arbetsmiljö.

Gruvindustrin är en bransch i snabb förändring där många aktörer ställer om till mer hållbar produktion för att kunna tillhandahålla metaller med lågt klimatavtryck. Liksom i många andra gruvor är avgaser från dieselfordon det som genererar störst koldioxidutsläpp i Bolidens gruvor. Vi har åtagit sig att minska sina CO2-utsläpp med 40 procent till 2030*. För att Boliden ska nå sina klimatmål krävs bland annat att transporterna elektrifieras.

Boliden och Volvo Lastvagnars samarbetsavtal innebär att två tunga, eldrivna Volvo-lastbilar ska användas i Kankbergsgruvan utanför Skellefteå. Om även resterande lastbilar skulle bytas ut mot elektriska, skulle gruvan minska sitt CO2 utsläpp med mer än 25 procent.

– Det här är ett spännande samarbete i en miljö som ställer väldigt tuffa krav. I en gruva är det branta lutningar, tunga laster och fuktig luft som sliter på fordonen. Samarbetet med Boliden kommer ge oss värdefull kunskap om hur eldrivna lastbilar fungerar när de körs under jord, till exempel hur drivlina och batterier påverkas. Minskade koldioxidutsläpp i gruvtransporter gör att även vi minskar våra CO2-utsläpp, eftersom gruvnäringens råvaror används i våra lastbilar, säger Jessica Lindholm, projektledare på Volvo Lastvagnar.

Den första lastbilen, en Volvo FH Electric, ska användas för att transportera bergbult och annan utrustning ner i gruvan och kommer tas i trafik under 2023. Baserat på erfarenheterna av den första lastbilen ska senare ytterligare en Volvo FH Electric tas i drift och användas för transport av berg och malm under jord.

– Vi ser samarbetet med Volvo som en fantastisk möjlighet att driva tekniken framåt och samtidigt få lärdomar om hur vi ska anpassa våra verksamheter för en omställning till fossilfria transporter under jord. En stor vinning med lastbilarna är att de kommer bidra till en mer hållbar gruva, både vad gäller utsläpp och arbetsmiljö för våra medarbetare. Dessutom minskar gruvans totala energibehov eftersom eldrift är effektivare än traditionell dieselmotor samt att det är möjligt att ta tillvara den elektricitet som genereras vid motorbromsning i nerförsbackar, säger Dennis Forslund, projektledare på Boliden.

Volvos mål är att 50% av de nya lastbilar som säljs globalt 2030 ska vara elektriska.

*Scope 1 och 2, jämfört med 2021.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90