•    
  • Language

Världspremiär för automatisk borrning med eldrift i Aitik

Vad tänker du på när du hör termen spränghålsborrning? I Aitik-gruvan är spränghålsborrning den teknik som används för att komma åt malmen vi behöver för att producera koppar, och fram tills nu har det skett med hjälp av eldrivna och manuellt styrda borriggar.

Electric autonomous drill

I syfte att förbättra arbetsmiljön för operatörerna, öka resursutnyttjandet och möta kraven på högre produktionsmål så lanserade Aitiks gruvchef Erik Jänkänpää en idé om att prova eldriven automatisk spränghålsborrning.

Försöken utfördes under mars 2019. De utgjorde en del av ett treårigt projekt som inleddes i april 2017 och där de under första etappen testade fjärrstyrd borrning. Resultaten lade grunden till etapp 2 då man gjorde försök med automatisk en rads borrning. Den tredje etappen utvärderar om det är möjligt att borra ett komplett mönster med en eldriven automatisk borrmaskin.

Borrmaskinen, en Epiroc Pit Viper 351, körs just nu med goda resultat, och produktiviteten har ökat med 30 procent jämfört med den bemannade utrustningen (190m/dag). Framgångarna i projektet och positiv feedback från operatörerna ledde fram till beslutet att testa automatisk borrning vid två en rads borrningar (till skillnad från skarv rads borrning) under april-maj. Planen är att också utföra ett försök med LTE-nätverket som snart kommer att tas i drift i Aitik.

Nyckeltalen granskas vid ett styrgruppsmöte den 7 maj, och då fattas beslut om man ska godkänna investeringar för att uppgradera den kvarvarande fordonsflottan, vilket skulle kunna påbörjas redan i oktober.

Shane Leighton, ingenjör vid Technology/Mine Automation, förklarar att försöket är det första i världen där man använder en automatisk eldriven Pit Viper. Annars är det dieseldrivna Pit Viper-maskiner som används i andra gruvor.

”Det finns en hel del gruvor runt om i världen där man kör dieseldrivna automatiska borrmaskiner. Det här är den första automatiserade 351 Pit Viper-maskinen som är eldriven. Det vi lär oss av försöken i Aitik ska ligga till grund för en uppgradering av de fyra 271 Pit Viper-maskiner som finns i Kevitsa-flottan. Det ger oss en automatiserad fordonspark som planeras att tas i drift under 2020”, säger Shane.

I försöken måste ett antal nyckeltal uppnås inom tre olika områden – säkerhet, produktion och väderförhållanden – och resultaten blir avgörande för investeringsbeslutet. För närvarande används endast automation vid enrörsborrning.

”Eftersom vi aldrig har använt den här typen av teknik förut vill vi vara hundra procent säkra på att vi kommer att lyckas innan vi bestämmer oss för att uppgradera alla våra Pit Viper-maskiner. Det är syftet med försöket”, säger Shane.

När det gäller säkerheten gäller samma anropsprocedurer när man närmar sig en automatisk borrmaskin som en bemannad borrmaskin. Dessutom sitter det översiktskameror på olika platser runt om i gruvan, och fyra kameror har placerats på borrarna för att ge operatören fullständig överblick över det som händer runt borrmaskinen. Ett laserbaserat system för hinderdetektering och en lösning för avståndsdetektering är nya funktioner som utformats för att känna av personal. Systemen kräver att personalen bär en tagg som signalerar när de vistas inom zonen för borrmönstret.

I projektteamet ingår från Boliden projektledare Peter Palo, Niklas Johansson som representerar borrarna, Shane Leighton från Technology. Utöver Bolidens egna ingår även Fredrik Lindström, produktchef för Automation på Epiroc, Bolidens leverantör av borrmaskinerna och tekniken, i projektet som delvis finansieras av Mine Automation avdelningen.

FACTS

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90