•    
  • Language

Användarvänliga processer vid Odda

Vid smältverket Odda i Norge var riktlinjerna och rutinerna för att använda specifika maskiner och att utföra vissa uppgifter inte alltid så lätta att hitta. Ibland fanns nödvändig information i ett Word- dokument och ibland satt direktiven utskrivna och fasttejpade på en vägg. Det fanns ingen gemensam plats med enkel åtkomst där alla processer och riktlinjer lagrades – tills nu.

Boliden_Odda_lowres2.jpg.jpg

Sedan hösten 2019 har alla operativa avdelningar utsett en av sina egna maskinister för att systematisera och förbättra deras arbetsprocesser, uppdatera nödvändig dokumentation och göra den tillgänglig och lätt att använda. På så sätt är det enkelt för alla på smältverket att ta personligt ansvar över den dagliga verksamheten samt att förbättra förutsägbarheten och tillförlitligheten för hur uppgifter utförs.

– De utvalda superanvändarna arbetade engagerat tillsammans och skapade en miljö för utökat samarbete mellan avdelningarna, säger Arne Opheim, Communication & NBW developer på Boliden Odda, och ansvarig för att underlätta och koordinera arbetet.

Förutom att beskriva hur ett jobb utförs enligt aktuell standard, visar systemet alla maskinister vilka verktyg de behöver för en viss uppgift, vilken säkerhetsutrustning som krävs och vad man ska tänka på när jobbet utförs.

– Alla arbetsrelaterade tillvägagångssätt matas in i systemet, vilket helt klart kommer att bidra till förbättrad säkerhet när varje dokument är lätt att hitta och få tillgång till, säger Christina Steen, HR Manager på Boliden Odda.

– Vi har påbörjat arbetet med att göra videor som följer procedurerna och visar hur en specifik process, utrustning eller kritisk arbetsuppgift ska utföras enligt standarden. Det ska vara väldigt lätt och tydligt att använda, tillägger hon. Det är också lättillgängligt från en mobil enhet. Just detta har varit avgörande för våra kollegor som arbetar i smältverket.

Finn Bjørnar Berg är huvudsäkerhetsrepresentant vid Boliden Odda och ser fram emot att se systemet implementerat för hela smältverket.

– Det är oerhört viktigt att alla arbetar på ett säkert sätt. Vårt nästa steg är att helt implementera det på operatörsnivå, säger han.

Målet med att organisera samtliga riktlinjer, rutiner och processer  i en samlad databas är att effektivisera och förbättra arbetssättet för de som jobbar på smältverket. Nästa fas är att identifiera hur systemet ska underhållas och vidareutvecklas som en del av anläggningens dagliga arbetsrutiner.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90