•    
  • Language

Mod i arbetet och på fotbollsplanen

Med mod, beslutsamhet och målinriktat arbete har Petri Viljanen framgångsrikt lyckats kombinera två mycket olika karriärer: ett ansvarsfullt arbete som processoperatör i Boliden Harjavaltas kopparraffineri och en krävande karriär som domare på internationella fotbollsplaner.

Fotbollen stal Petris hjärta redan när han var 3 år gammal, och efter en framgångsrik spelarkarriär, tog han ett naturligt steg in i fotbollsdomarens kläder. Och han har skördat framgång också som fotbollsdomare. Petri har blivit känd som en domare som skickligt förstår spelets karaktär. År 2018 utsåg FIFA Petri till internationell fotbollsdomare och förra året vann han priset Årets manliga domare, vilket också är känt som det prestigefyllda Georg Krutelew-priset. Erkännandet är ett bevis på en betydande utveckling av fotbollsdomarverksamheten i Finland. Nyligen uppfylldes ett av Petris stora mål när han fick vara fotbollsdomare under en match i gruppspelen i Uefa Europa League i Irland.

Är en fotbollsdomares och en processoperatörs karriärer trots allt så olika, eller finns det likheter? Vilka lärdomar kan man hämta från fotbollsplanen till arbetslivet eller tvärtom?

- Du kan ta lärdom från dem båda, men speciellt skulle jag lyfta fram lagspelet, vi är inte starkare än vår svagaste länk. Man måste kunna komma överens med olika människor och kommunicera bra. Bakom framgångarna ligger ofta det faktum att man vågar vara sig själv, att man är ärlig och utmanar sig själv att utvecklas, funderar Petri, som nu har burit Bolidens speltröja i åtta år.

Petri har också modigt tagit sig an nya utmaningar inom arbetslivet. I maj 2020 valdes Petri till förtroendeman. För den krävande uppgiften inspirerades han av viljan att utmana sig själv, att sätta sig själv på spel för medarbetarna och att utveckla en förhandlingskultur.

Petri Viljanen_case.jpg

- Att vara personalens språkrör har gett mig ytterligare mod att ingripa och stå för det som jag tycker är rätt. I bakgrunden finns också en vilja att utmana nuvarande arbetssätt och att genom detta utveckla vår verksamhet. Enligt min mening innebär mod att lämna bekvämlighetszonen och se på saker med nya ögon.

Att kombinera skyldigheterna från arbetslivet och fotbollsdomarverksamheten är naturligtvis utmanande ibland och kräver flexibilitet, både på arbetsplatsen och i det civila livet. Petri har vågat ge sig hän, för man har litat och trott på honom. Både på arbetet och hemma.

- Det är inte alltid det lättaste att kombinera arbetet med att vara fotbollsdomare. Dessutom har jag naturligtvis också min familj och vänner. Ibland kommer vi fram till ganska speciella lösningar. Jag har till exempel vant mig vid att träna direkt efter ett nattskifte, för då tar det ingen tid från dem. Det är mycket viktigt att vara flexibel i många riktningar i arbetslivet. På vår avdelning har flexibiliteten fungerat väldigt bra, oavsett om det är flexibilitet gentemot arbetsgivaren eller tvärtom, samt mellan kollegor. Det är ett lagspel när det är som bäst!

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90