•    
  • Language

Utredning efter branden på Rönnskär genomförd

En tid efter branden i elektrolysverket på Boliden Rönnskär för drygt ett år sedan påbörjades en brandorsaksutredning som nu är genomförd. Sammanfattningsvis har utredningen kommit fram till följande: branden startade i den del av elektrolysverket som kallades grupp 4. Orsaken till branden är att kontaktytorna i en vakuumbrytare försämrats på grund av att vakuumet av någon anledning släppt. Exakt varför vakuumet släppt och vad som lett till detta går inte att säkert fastställa.

Utredningens resultat presenterades på torsdagen inför bland annat Rönnskärs ledningsgrupp och konstruktörer som nu arbetar intensivt med Rönnskärs nya elektrolysverk, som enligt plan ska vara i drift under 2026.

– Min bedömning är att brandorsaksutredningen genomförts på ett professionellt sätt. Utredningen bekräftar min uppfattning att vår personal skötte sig utmärkt under brandförloppet. Det är positivt att vi nu får ett slags formellt avslut på själva brandhistorien och kan lägga allt fokus på framtiden och det nya elektrolysverket, säger Linn Andersson, general manager på Boliden Rönnskär.

Brandorsaksutredningen har utförts av Bolidens försäkringsgivare, i samverkan med en extern brandutredare och en brandspridningsspecialist från Lunds universitet som oberoende analytiker. Försäkringsgivaren konstaterar att utredningen varit framgångsrik och kommit längre än vad de först trodde utifrån utgångsläget efter branden. All personal på Boliden som utredarna haft kontakt med har på avgörande sätt bidragit till detta. Utredningen är också tydlig med att Bolidens operatörer i tjänst gjorde allt som de skulle enligt gällande rutiner.

Utredningen i korthet

Skadorna efter branden var omfattande, vilket innebar utmaningar när brandorsaken skulle utredas. Utifrån vittnesmål från de operatörer som fanns på plats kunde man dock tidigt begränsa sig till ett mindre område i elektrolysverket. I detta område fanns få tänkbara brandstiftare utom en brytare i grupp 4, som efter undersökningar i laboratorium visade sig ha blivit skadad i en kontakt och där förlorat det vakuum som krävs för att brytaren ska fungera fullt ut. I anslutning till brytaren fanns tecken på enorm värmeutveckling, vilket enligt tillverkaren tyder på en kontakt inte fungerat som den skulle. Den här processen sker inte på några sekunder utan under en längre tid, vilket stämmer överens med scenariot att brytaren stängts några dagar tidigare. Till slut blir brytaren så pass varm att den kan antända material i dess närhet.

Fortsatt dialog om brandförebyggande rutiner

Utredarna har försökt gräva så djupt de kunnat och tittat på olika omständigheter runt ikring branden, för att om möjligt hjälpa Boliden att undvika att något liknande sker igen. Riskingenjörer kommer sannolikt att ha en dialog med berörda roller inom både Boliden och andra aktörer som har elektrolysverk, i syfte att se om rutiner kan och behöver förändras för att liknande bränder inte uppstår igen.  

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90