•    
  • Language

Behovet av metaller ökar

Metaller är en viktig byggsten för vårt moderna samhälle och faktum är att den levnads­ standard vi idag tar för given bygger på att vi har möjlighet att använda olika metaller.

–Allt pekar på att vårt behov av metaller kommer att öka i framtiden, konstaterar Pekka Suomela, Executive Officer på Finnish Mining Association, FinnMin. Metallerna finns överallt runtomkring oss i vår vardag. I allt från exempelvis elektroniken, fordonen och husen till de stora konstruktionerna och infrastrukturen som ger oss energin.

surfar på mobilen

Men samtidigt som de hela tiden finns i vår direkta närhet är de oftast inget man tänker på. Man skulle kunna säga att metallerna är så vanliga att de nästa är osynliga.

–Vi tar våra metaller för helt givna och de flesta tänker inte på att det finns metaller i nästan allt och varifrån de här metallerna kommer. Det behövs gruvor för att vi ska kunna leva som vi gör, säger Pekka.

Pekka Suomela

Det är flera olika faktorer som gör att vi kommer att behöva mer metaller i framtiden. Världens befolkningsökning är en viktig grundläggande orsak och tillsammans med urbaniseringen, ökad levnadsstandard och en växande medelklass som efterfrågar produkter och tjänster som kräver metaller så ökar behovet globalt.

– Om fler i världen vill ha samma levnadsstandard som oss i västvärlden kommer det att krävas ännu mer metaller, säger Pekka.

I Europa och Nordamerika finns dessutom ett stort fokus på teknikutveckling för exempelvis fordon och energi vilket också kan bidra till ett ökat behov av metaller.

–I ett globalt perspektiv kommer behovet av alla typer av metaller att öka även om det nog kommer att se lite olika ut i olika delar av världen. Om jag generaliserar så tror jag att behovet av basmetaller som exempelvis järn, koppar­ och zink kommer att öka i vissa delar av Asien och på lite längre sikt i Afrika, medan man kan förvänta sig ett ökat behov av exempelvis litium och jordartsnära metaller här i Europa och i Nordamerika, säger Pekka.

I Europa finns idag ett underskott på metaller och så har det sett ut de senaste 50 åren.
– Här i Europa är vi helt beroende av metaller från andra länder i världen, men med en ökad efterfrågan globalt kan konkurrensen om metallerna komma att öka, säger Pekka.

Det finns egentligen två sätt att möta det ökade behovet av metaller, med nya gruvor och med ännu mer återvinning av metaller.

– Det blir nog en kombination där jag är ganska övertygad om att vi kommer att se många nya gruvor runt om i världen samtidigt som allt mer metaller kommer att återvinnas, förklarar Pekka. EU är positiva till att utveckla gruv

branschen och idag finns planer på nya gruvor inte bara i Norden utan också exempelvis i Grekland, Polen och Rumänien.

Gruvbranschen är idag en del av den cirkulära ekonomin och återvinning av metaller är en viktig del.

– Det finns enorm potential i återvinningen av metaller om man ser till hela världen, men samtidigt finns det på många håll stora utmaningar i att systematisera insamlingen och göra återvinningen lönsam, förklarar Pekka.

I dagsläget finns störst möjligheter att utveckla återvinningen i Europa där infrastrukturen för insamling har kommit långt.

–Men oavsett hur duktiga vi blir på att samla in och återvinna metaller kommer vi att behöva tillföra jungfrulig metall eftersom behovet ökar så mycket, förklarar Pekka.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90