•    
  • Language

Teknikidéer från Kankberg ökar säkerheten

Underjordsgruvan Boliden Kankberg benämns ofta som ”testgruvan” av kollegorna i Bolidenområdet. Här finns en vilja att satsa på nya idéer, varav många redan blivit verklighet. Ett av de senaste exemplen är teknik som ska komplettera och förbättra dagens sprinklersystem på tunga fordon.

20190409_4582_webb_2400px.jpg

Eftersom gruvans små utrymmen snabbt kan bli rökfyllda används ett sprinklersystem på tunga fordon som aktiveras vid rökbildning eller värme. De små lamporna som idag indikerar ett fel i systemet är dock lätta att missa. Den nya lösningen är ett komplement som aktiverar ett brandlarm automatiskt och visualiserar feldetekteringar i systemet Mobilaris, som genom positioneringsteknik visar var fordonet befinner sig. På så sätt ska man förebygga potentiellt riskfyllda situationer.

Prototypen har utvecklats och testats i Kankberg i två år, och en färdig teknisk lösning som är framtagen med ABB och Aptum ska nu köras på ett av fordonen. När detta är gjort och IT-företaget och projektpartnern Sogeti hittat bästa lösning för larm och visualisering av fel, kan tekniken bli tillgänglig även för andra gruvor.

– Det kommer kunna göra stor nytta framförallt i gruvor med autonoma fordon, där det inte alltid finns personal som kan se då sprinklersystemet löst ut eller fel uppstår, berättar Erik Falkman, systemtekniker i Boliden Kankberg och en av de som utvecklat tekniken.

Än en gång visar Boliden Kankberg att en gruvas storlek inte säger något om dess innovationskraft, med ny teknik som ytterligare ökar säkerheten för de som arbetar i gruvan.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90