•    
  • Language

Boliden och Tata Steel i unikt samarbete

Tata Steel Nederland har tecknat ett avtal med det svenska metallföretaget Boliden för inköp av Low-Carbon Zinc, raffinerad zink med ett av världens lägsta CO2-avtryck. Avtalet täcker en betydande del av ståltillverkarens zinkbehov och möjliggör för dess kunder, såsom biltillverkare, att göra mer hållbara val genom att använda stålprodukter med lägre miljöpåverkan.

"Vårt avtal med Boliden minskar våra indirekta CO2-utsläpp och markerar ett nytt steg i vår hållbarhetsresa. Vi är fast beslutna att göra vår stålproduktion mer hållbar och möta våra kunders föränderliga behov, där miljöpåverkan i hela värdekedjan blir allt viktigare – liksom samhällets bredare mål. Genom att samordna våra strategier kommer beslutsfattandet i allt högre grad ta hänsyn till våra leverantörers miljöprestanda”, säger Willem Vermeulen, Chief Procurement Officer på Tata Steel Nederland.

"Vi uppmuntrar våra leverantörer, våra kunder och våra kunders kunder att delta i branschens omställning och dela kunskap om hur vi minimerar utsläpp och koldioxidavtryck. Vår portfölj av Green Transition Metals representerar några av de mest hållbara alternativen på marknaden, och genom att använda vår Low-Carbon Zinc visar Tata Steel på vikten av att minska utsläppen i värdekedjans samtliga steg. Samarbetet illustrerar hur valet av redan tillgängliga produkter omedelbart kan minska koldioxidavtrycket," säger Sven Hjelmstedt, Director Sales på Boliden.

Zink är en kritisk råvara för tillverkning av galvaniserat stål, där stålet beläggs med ett zinklager för att skydda det mot rost. Zink fungerar som en skyddande barriär och ökar stålets motståndskraft mot miljöpåverkan samtidigt som det förlänger dess livslängd. Galvaniserat stål kombinerar stålets styrka och flexibilitet med zinkens rostresistens och används i många olika branscher, inklusive tillverkning av bilkarosser och andra fordonsdelar, takkonstruktioner, solpanelramar och tvättmaskiner.

Tata Steel Nederland har åtagit sig att minska sina CO2-utsläpp med 35-40% fram till 2030 och att vara koldioxidneutrala senast 2045. Samtidigt är företaget aktivt och strävar efter att minska sina årliga CO2-utsläpp med 500 kiloton, vilket motsvarar utsläppen från över 25 000 nederländska hushåll1), innan de första anläggningarna för grön stålproduktion kommer igång. Företaget vidtar också åtgärder för att ytterligare minska påverkan av sina IJmuiden-projekt på grannar och miljö.Förutom att använda zink från gruvor nyttjar Tata Steel även återvunnen zink i sin produktion. Genom att kombinera cirkulär zink med zink från gruvor uppnås ytterligare miljöfördelar, utöver den Low-Carbon Zinc som nu förvärvas från Boliden.

Bolidens Low-Carbon Zinc bryts i företagets egna gruvor utan användning av fossila bränslen. Enligt Boliden innebär den levererade zinken en utsläppsnivå på mindre än 1 ton koldioxid per ton zink2), jämfört med branschgenomsnittet på 3,6 ton. Detta ger den en av de lägsta CO2-avtrycken bland alla raffinerad zink i världen.

1)Ett nederländskt hushåll släpper årligen i genomsnitt ut 19,000 kg CO2. (källa: Milieu Centraal)
2) Utsläppsberäkningarna inkluderar utsläpp genom hela Tata Steels värdekedja, enligt Scope 1,2 och 3 GHG Protocol Product Life Cycle och följer ISO-standard 14064-3.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90