•    
  • Language

Tara Mines tar naturen till hjälp för att rengöra gruvans restvatten

Att hantera överblivet vatten är en utmaning för alla gruvanläggningar. På Tara Mines i Irland har miljöteamet undersökt en alternativ metod, som med hjälp av naturligt biologiska och kemiska processer ska avlägsna upplösta metaller, sulfat och andra kemikalier från vattnet.

Dessa processer kräver lite eller inga kemikalier alls – och väldigt lite underhåll.

– Vi behöver en hållbar lösning som förblir effektiv även efter att driften i gruvan har upphört, säger Oliver Fitzsimons, senior miljöingenjör vid Boliden Tara Mines.

Boliden_Tara_lowres.jpg.jpg.jpg

Fokus för forskningsarbetet har varit att integrera konstruerade våtmarker (Integrated Constructed Wetland eller ICW). Integrerade konstruerade våtmarker är inte något nytt i sig, men Tara har varit en av de första anläggningarna i världen som sframgångsrikt lyckats avlägsna tungmetaller samtidigt som sulfat- och kvävehalterna har minskat.

– ICW efterliknar naturliga våtmarker men i en begränsad, övervakad och kontrollerad miljö, säger Ailish McCabe, miljöingenjör vid Boliden Tara Mines.

Den våta markmiljön ger perfekta förhållanden för att ett specialiserat ekosystem ska kunna utvecklas.

Ailish förklarar att i den låga syrgasmiljön tvingas specialanpassade mikroorganismer att konkurrera om syre samtidigt som de effektivt stjäl syret från sulfatet och nitraterna i vattnet så att de kan överleva och trivas.

Konstruerade våtmarker kan göra mer än att tillhandahålla effektiv vattenbehandling. Över tiden utvecklas våtmarkerna och lockar en mängd nya arter och området blir en självbärande, naturlig livsmiljö för biologisk mångfald. Ett annat område som väcker stort intresse är våtmarkernas förmåga att binda kol.

Oliver förklarar att med ICW-systemet ser vi potentialen i en effektiv, hållbar vattenreningslösning som kommer att ge ett värdefullt biodiversitetsekosystem som med tiden kommer att bli en egen slags koldioxidinsamlare.

Pilotprojektet vid Tara har pågått i två och ett halvt år. – Vi är väldigt glada och optimistiska baserat på nuvarande resultat, säger Fitzsimons.

Nästa steg blir att diskutera resultaten med tillsynsmyndigheterna och övertyga dem om att systemet kan ge ett effektivt vattenbehandlingsalternativ på kort, medellång och lång sikt.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90