•    
  • Language

Samråd Laver

Boliden söker tillstånd till bearbetningskoncession i syfte att säkra rättigheterna till fyndigheten Laver i Älvsbyns kommun.

Laver är en stor kopparmineralisering som även innehåller guld, silver och molybden. Boliden vill bedriva verksamhet i form av ett dagbrott med förtjockad deponering som avfallshantering. Laver kan bli ett stort industriprojekt med signifikant inverkan på råvarutillförsel, regional arbetsmarknad och samhälle.

Den globala efterfrågan på hållbart producerade metaller är stor. Boliden har bedrivit prospektering i området mellan 2009-2022. Laver är en storskalig fyndighet med låga halter. Boliden ser med stort intresse på projektet och avser att implementera BAT (bästa möjliga teknik) och hög klimat- och miljöprestanda i ett framtida projekt.

Boliden genomgår nu en bearbetningskoncessionsprocess, vilket innebär rätten till fyndigheten. Om bearbetningskoncession ges till Boliden kommer företaget gå vidare med projektet för att konkretisera det. Boliden avser att lämna in ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten senast i slutet av september 2024.

Bakgrund

Lavergruvan drevs mellan 1938-1946, då av Boliden på uppdrag av svenska staten. Malmen bestod av smala zoner med "hög" kopparhalt. Gruvan drevs både i dagbrott och under jord.

På industriområdet fanns anrikningsverket, laven, verkstad, laboratorium och kontor kombinerat i en enda byggnad. Ett samhälle för anställda och deras familjer byggdes i Laver, där totalt 242 personer levde 1946. Samhället bestod av ca 20 hus, skola, mataffär, Folkets Hus m.m. Husen byggdes med centralvärme och vatten, toaletter, elektriska spisar, kylskåp och telefon till byn, vilket ansågs vara märkbart hög standard för tiden.

Om Laverprojektet

Boliden söker bearbetningskoncession för hela den mineraliserade fyndigheten med en optimering utifrån resultat av genomförd idéstudie. Projektet kommer kunna genomföras med en stark teknisk prestanda, bland annat inom dammsäkerhet och damning, samt en framåtsyftande klimat- och miljömässig prestanda​. I projektet lägger Boliden stort fokus på sociala och samhällsorienterat frågor. Bolidens policy är att undvika, minimera, restaurera och kompensera kvarstående skada på miljö och närområde. ​I den koncessionsansökan som Boliden presenterar undviker vi att ta Lill-Laversjön i anspråk för industrialiseringen.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90