•    
  • Language

Långsiktig planering – nyckeln till hållbar gruvdrift

En stabil och förutsägbar gruvdrift kräver god planering. Exempel från Aitik.

Det är därför en noggrant utförd livscykelplan, eller Life of Mine Plan, LoMP, är så oerhört viktig.

– Det är nog inte många som vet hur mycket jobb som läggs ner på den, säger Anders Sandvärn, chef för Aitiks planeringsavdelning och en av dem som dagligen arbetar med LoMP.

Aitiks life of mine plan, LoMP, är en sammanställning av gruvans förutsättningar på lång sikt, som sträcker sig från nutid till det att gruvan är stängd. Det innebär att den innehåller inte bara brytningsplaner, omtag och utökningar, personalbehov och driftskostnader utan även rivningar och efterbehandling.

– Den omfattar allt från till exempel infrastruktur, gruvdesign och investeringar till produktionsvolymer och kostnader, malmhalter och efterbehandling, säger Anders och tillägger:

– Kort sagt handlar det om hur vi ska ta till vara den naturresurs vi har tillgång till på ett hållbart och ekonomiskt sätt, förklarar Anders.

Fördel för Aitik
Boliden Aitik har en viktig fördel: en stor och sammanhängande mineralisering, vilket gör det möjligt att planera på lång sikt.

– Vi är rätt extrema med en så långsiktig LoMP. De flesta andra gruvor jobbar med kortare tidsspann, säger Anders.

Planen ses över en gång per år och uppdateras vid behov, utifrån eventuell ny information. Ett resultat av LoMP:en är en ekonomisk utvärdering av vår verksamhet. Den kan sägas vara grunden till om Aitik är ekonomiskt stabilt på lång sikt. Det är bland annat genom planen som Bolidens kan bilda sig en uppfattning om Aitiks framtid, som till exempel vilka utmaningar, möjligheter och investeringsbehov som finns.

Möjligheter att testa
Givetvis finns det saker som inte kan påverkas på vare sig lokal- eller koncernnivå
men som ändå måste tas med i beräkningen och planeras för. LoMP:en ger då
möjligheter att prova olika scenarion. Vissa förutsättningar, som metallpriserna, är givna, utan det fokus vi måste ha är att jobba med de saker vi kan påverka, såsom förbättringar, kostnader och så vidare.

Genom årlig uppdatering av gällande LoMP kan ny information tillföras som
möjliggör en långsiktig anpassning av Boliden Aitiks verksamhet.
– Det är ett enormt spelverk som ska samverka. Det bygger på att väldigt många människor gör sitt jobb och LoMP:en knyter sedan ihop hela säcken, avslutar Anders.

Text och foto:
Catrine Johansson Lantto

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90