•    
  • Language

PERSPEKTIV: ANSVAR

Mer metall och mindre deponering

Copper cathodes.jpg
Under hösten 2020 inleddes de första testerna av det nya lakverket på Rönnskär. Byggnationen har pågått i drygt två år och i full drift kommer 45 000 ton restmaterial från mellanlager samt nuvarande produktionsprocesser att hanteras i anläggningen
per år. En del av anläggningen omfattar infrakt och förbehandling. Här homogeniseras restmaterialet varefter vatten tillsätts och en slurry bildas. Denna lakas i svavelsyra och filtreras sedan i en filterpress där pellets som innehåller blysulfat skapas. Därefter avlägsnas föroreningar från laklösningen. Ur den renade laklösningen utkristalliseras koppar- och zinksulfater. Dessa används, liksom blysulfatet, i Rönnskärs produktionsprocesser. Genom lakningsprocessen reduceras volymen material som deponeras i underjordsförvaret med 80 procent.

Under 2021 kommer en upprampning av produktionen att ske och befintliga restmaterial på Rönnskär beräknas vara upparbetade 2029. Inne i lakverket har cirka 10 km kabelstegar, 15 km kabel, 10 km stålrör och 5 km plaströr monterats. Investeringen uppgick till 750 MSEK.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90