•    
  • Language

PERSPEKTIV: OMSORG

Miljöprogram för ökad biologisk mångfald

skog.jpg

År 2030 ska Boliden ha uppnått målet att bidra till att öka den biologiska mångfalden i alla verksamma regioner. Ett exempel på hur Boliden arbetar aktivt för att bevara och kompensera för förlorad biologisk mångfald är miljöprogrammet vid anläggningen i Kevitsa.

Anläggningen i Kevitsa är ett av Finlands största gruvdagbrott som långsiktigt arbetar med att bevaka och öka den biologiska mångfalden i området kring anläggningen och dess intilliggande natur. Djur- och växtarterna som bevakas är många och deras status kontrolleras med specifika intervall. Varje år undersöks exempelvis åkergrodan, fågellivet vid sjön Satojärvi och de mikroskopiskt små diatomerna i vattendragen. Var tredje år övervakas bland annat svamp, bär, olika mossarter, tallnålar, fytoplankton och de så kallade bentosorganismerna som lever på sjöbottnar.

En större undersökning av fiskar genomförs var femte år. Undersökningen innehåller frågor om skadliga påverkansfaktorer, fisketekniker och kvaliteten på fångster. Resultat har bland annat visat att fåglar verkar ha anpassat sig väl till sprängningarna vid gruvområdet. I den senaste undersökningen fanns 53 häckande fågelarter vid sjön Satojärvi som också är välbesökt av flyttfåglar. Den årliga övervakningen av grodor visade även att populationen intill gruvområdet är intakt jämfört med tidigare år.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90