•    
  • Language

Nickel i våra liv

Nickel spelar en viktig roll i samhället och möjliggör livsviktiga tekniker, produkt er och processer med dess olika egenskaper.

nickel.jpg

Den har en hög smältpunkt och hög motståndskraft mot korrosion och oxidation. Den är också mjuk samt magnetisk vid rumstemperatur. Nickel används i över 300 000 produkter för konsumenter, industri, medicin, energi, transport, rymd, marin, arkitektonisk och många andra applikationer. Det globala utbudet av nickel från gruvor är ungefär 2,4 Mton. 70 procent av all producerad nickel används för rostfritt stål.¹)

Rostfritt stål spelar en viktig roll i dagens samhälle med sitt breda utbud av viktiga konsument- och industriprodukter och applikationer. På konsumentsidan kan kastruller, diskbänkar och bestick nämnas som några exempel på produkter i vardagen där rostfritt stål är en central komponent. En ny och växande applikation för nickel är användningen i uppladdningsbara batterier för elektriska- och hybridfordon samt stationär lagring. Behovet av nickel inom denna teknik förväntas växa betydligt under de kommande tio åren. Att reducera koldioxidutsläpp är den främsta drivkraften för denna utveckling.

Ett annat mindre men mycket viktigt användningsområde för nickel, med sin överlägsna motståndskraft mot korrosion och förmåga att motstå höga temperaturer, är dess användning i superlegeringar som används i jetmotorer till flygplan. Nickel kan i likhet med de flesta metaller återvinnas ett obegränsat antal gånger. Ungefär 68 procent¹) av all nickel från konsumentprodukter återvinns.

NICKEL OCH BOLIDEN

Boliden producerar två mellanprodukter, nickelskärsten och rånickelsulfat. Båda produceras i Harjavalta från nickelkoncentrat. Årsproduktionen av nickel i skärsten är mellan cirka 25 000 till 35 000 ton. Bolidens gruva i Kevitsa står för hälften av koncentratet och resten kommer från externa leverantörer. Nickelskärsten säljs globalt för vidare förädling till ren metall. Rånickelsulfat är en biprodukt från kopparproduktionen i Rönnskär och Harjavalta där Boliden producerar cirka 1 500 –
2 000 ton årligen.

1) Källa: Nickel Institute

Visste du att...

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90