•    
  • Language

Klimatsmarta transporter

Boliden investerar 300 MSEK i utbyggnaden av elektrifierade transporter i de två dagbrottsgruvorna Aitik och Kevitsa under i huvudsak 2020-2021.

2018 inleddes ett pilotprojekt avseende elektrifierade transporter i Aitik, som för övrigt är världens mest effektiva koppardagbrott och ligger beläget i Norrbotten, Sverige. Där installerades en 700 meter lång eltrolley-bana och fyra gruvtruckar konverterades med ökad produktivitet och reducerad dieselförbrukning som följd. Aitik är idag den enda gruvan i arktiskt klimat där el-trolley har installerats.

I Aitik kommer nu ytterligare tre kilometer eltrolleybana byggas och ytterligare tio truckar konverteras till eldrift. Totalt innebär anläggningen att växthusgasutsläpp från transporter över gruvans livslängd minskas med 15 procent.

I Kevitsa konverteras 13 gruvtruckar till eldrift samtidigt som en 1,8 kilometer lång eltrolley-bana byggs. Investeringen innebär att utsläpp av växthusgaser över gruvans livslängd minskas med 9 procent. Dagbrottet Kevitsa ligger i ett av Finlands största mineralfyndsområden.

De båda anläggningarna driftsätts etappvis fram till 2022. Boliden beräknas minska dieselförbrukningen med 5 500 kubikmeter per år när investeringen är genomförd. Dessutom tillkommer produktivitetsvinster då de eldrivna truckarna kan köras med betydligt högre hastighet. Även arbetsmiljön för förarna förbättras, bland annat genom lägre buller och mindre underhållsbehov.

Gruvtruckar som går på el har funnits tidigare, redan på 1980-talet gjordes försök i bland annat Sydafrika men idag kan vi räkna på ena handens fem fingrar hur många gruvor i världen som använder tekniken och Boliden är en av dem!

Några resultat från Aitiks pilotprojekt:

  • Ökad hastighet från 15 till 30 km/tim innebär att man åker den 700 meter långa sträckan 70 sekunder snabbare per resa jämfört med en vanlig gruvtruck
  • Dieselbesparing, 25 liter per 700 meters resa
  • Besparing på 830 kubikmeter diesel per år i Aitik. En maximal utbyggnad i Aitik förväntas ge 20-50% mindre dieselförbrukning.
  • Truckarna behöver mindre underhåll
  • Stort internationellt intresse med många förfrågningar om projektet från andra delar av världen
  • Pilotprojektet har fått stöd av Energimyndigheten och genomförts med tillsammans med en rad partners, bland annat ABB och Eitech för den elektriska infrastrukturen och Caterpillar och Pon Equipment för ombyggnationen av truckar
  • Kul kuriosa är att kontaktledningarna som möjliggör eldrift av truckarna till största delen består av koppar som brutits i Aitik

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90