•    
  • Language

Överlämning av första Komatsu truckarna till Boliden Kevitsa

Boliden har tagit emot de första gruvtruckar från Komatsu som en del av investeringen för den nya truckflottan i Kevitsa och Aitik. Leveransen markerar också introduktionen av Komatsu elektriska dumpers till den europeiska marknaden.

Komatsu_Event_Boliden-2.jpg

För Kevitsa kommer 17st Komatsu 830E-5 att levereras fram till januari 2020 och för Aitik 9st Komatsu 930E-5 levereras fram till april 2020. De nya truckarna är de första EU-Stage-V-gruvtruckar och minskar avgasutsläppen avsevärt. De nya truckarna kommer också att skapa förbättringar i operatörsmiljö och säkerhet.

Komatsu 830E-5 har en nyttolast på 220 ton och kommer att ersätta den nuvarande truckflottan i Kevitsa och minska produktionskostnaden i gruvan. För att öka effektiviteten och produktiviteten ytterligare kommer truckarna att vara utrustade med produktionsstyrnings- och underhållssystem från Modular Mining för att möjliggöra optimal produktion och uppföljning samt stöd för underhåll av flottan.

Komatsu_Event_Boliden_3-2.jpg

För att fira milstolpen för den första gruvtrucken, anordnades en överlämnings ceremoni i Kevitsa den 10 juli i en gemensam evenemang av Boliden och Komatsu tillsammans med nyckel affärspartners i projektet.

Komatsu_Event_Boliden_19-2.jpg

Under evenemanget presenterades strategier och tekniska lösningar av chefer, bland annat Bolidens VD och koncernchef, Mikael Staffas, samt VD och koncernchef för Komatsu Europe, Masatoshi Morishita.

–Detta är ett viktigt steg i vidareutvecklingen av våra dagbrottsgruvor samtidigt som vi förbättrar vår miljöpre-standa från en redan stark position. Detta inte minst eftersom vi nu skapar möjligheter för ökad elektrifiering och där tillhörande produktivitetsutveckling, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef Boliden.

Komatsu_Event_Boliden_15-2.jpg

–Idag är en milstolpe för Komatsu Europe. Med leveransen av de första CE-certifierade elektriska gruvtruckarna till Boliden kan Komatsu erbjuda ett komplett sortiment av gruvprodukter och lösningar i Europa också. Vi strävar efter att detta bara kommer att vara början, säger Masatoshi Morishita, vd och koncernchef Komatsu Europe.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90