•    
  • Language

Tema: Internationella kvinnodagen

Idag den 8 mars firas internationella kvinnodagen som uppmärksammar kvinnors sociala, ekonomiska, kulturella och politiska framgångar – samtidigt som man markerar vikten av kvinnosolidaritet och ökad jämlikhet.

​Bolidens långsiktiga inriktning är att sammansättningen av anställda ska avspegla de samhällen vi är verksamma inom. Mångfald och jämställdhet bidrar till hållbarhet, dynamik, kreativitet och bättre resultat. Boliden strävar därför efter att ha medarbetare med olika bakgrund, ålder och erfarenheter. Bolidens mål för 2018 var att 20 procent av medarbetarna ska vara kvinnor. Resultatet blev 18,2 (17,6) procent vilket innebär en ökning under året även om inte målet uppfylldes fullt ut. En jämnare könsfördelning har uppnåtts inom chefer på ledningsnivå, bland Bolidens så kallade topp-100, där 25 (23) procent är kvinnor. Tre av elva gruvor och smältverk leds av kvinnor. I koncernledningen sitter två kvinnor och tre män.

Förra året intervjuade vi tre kvinnor inom Boliden som berättade hur de lockades till företaget, hur utvecklingen har sett ut och vad som krävs för ökad jämställdhet och mångfald. Läs den artikeln här.

Kvinnokraft i Garpenberg

Vi tar även tillfället i akt att publicera en artikel ur senaste Boliden Magazine, vår personaltidning, där vi vände blickarna till Garpenberg där maskinerna under jord har fått kvinnliga namn. Det började med att operatörerna hade svårt att skilja sina maskiner åt, benämnda som de var med opersonliga serienummer…

– Då kom vi på att vi lättare skulle kunna identifiera dem genom att ge dem kvinnliga namn, berättar Andreas Werner, som är en av de ansvariga för underhåll av mobila maskiner i Garpenberg och som får anses som en av upphovsmännen bakom personifieringen.

Idéen hade man hämtat från tunnelbyggen där det var det vanligt att man döpte sina maskiner till kvinnonamn.

Det var framför allt borriggarna i Garpenberg som döptes om och ofta anspelar namnen på kvinnor som betytt mycket för operatörerna eller varit aktuella på olika sätt. Borriggen Barbro döptes efter den folkkära svenska artisten Barbro "Lill-Babs" Svensson. Och naturligtvis fick riggen Elin sitt namn efter Andreas dotter som föddes i samma veva som riggen installerades.

– Svärmor rördes till glädjetårar över hyllningen, minns Andreas.

Till och med de yngre svenska kungligheterna finns representerade bland namnen.

Historien med namnen går ett tiotal år tillbaka i tiden och idag finns sexton "kvinnliga" borriggar i Garpenberg. Och måhända kan man även se maskinerna som en hyllning till alla slitstarka kvinnor, mödrar, döttrar och flickvänner?

 

Bild: Borriggen Atlas Copco Simba ME7C alias Maria. Foto: Jan Kläre

Kuriosa om kvinnliga myter och legender

Inom svensk folktro berättas historier om gruvfrun. Förr trodde man att det fanns ett sjörå i varje sjö, ett skogsrå i varje skog och ett bergsrå i varje berg. Det är bergsrået, även kallad gruvfrun, som äger malmen och det är hon som bestämmer när tiden är inne för gruvdrift.

Gruvfrun vakar över arbetet i gruvan och om hon upptäcker något fel slår hon larm. Hon kan även straffa den som inte sköter sitt arbete ordentligt. Gruvfrun vill ha ordning och reda i berget och tycker inte om visslingar, svordomar och buller. I många gruvor brukade gruvarbetare knacka i berget och artigt hälsa god morgon när de kom till sina arbetsrum.

De som har sett gruvfrun har berättat att hon alltid är mycket vackert klädd. När hon har ljusa kläder betyder det att allt är väl i berget, men om hon bär svart innebär det fara. Gruvfrun har räddat många gruvarbetare genom att visa sig i svarta kläder straxt före en olycka eller ett ras. Gruvarbetarna har då skyndat sig upp från gruvan, men de som inte har lyssnat på hennes varning har det gått illa för.

Även båtar har ofta namngivits efter kvinnor och det vanligaste båtnamnet i västvärlden tros vara Maria. I vår del av världen har båtar i alla fall betydligt oftare kvinno- än mansnamn, krigsfartyg och bogserbåtar oräknade. En teori jämför situationen på en båt på stormigt hav med tryggheten i livmodern. Bara kvinnor kan bära liv, och de som liknade sitt skepp vid en kvinna hyllade således sina mödrar.

Att ge kvinnlig gestalt åt materia lever kvar på andra sätt också: Moder Svea och Moder Jord, till exempel.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90