•    
  • Language

Bolidens hållbarhetsparker 

Hållbarhetsparkerna är en viktig del av Bolidens arbete med att visa omsorg för människa, miljö och samhälle. Vid ett besök i någon av våra parker kan du bland annat ta del av hur vi jobbar med efterbehandling av nedlagda gruvor och vårt arbete med ekologisk kompensation för att skapa och skydda biologisk mångfald. 

Bolidens hållbarhetsparker är områden inom vårt markinnehav bestående av skogsmark, nedlagd verksamhet eller mark i anslutning till aktiv verksamhet. Hållbarhetsparkerna anläggs för att ge tillbaka av det vi lånat till samhälle och natur. De visar på platsens historia och vår delaktighet historiskt, idag och i framtiden. Vår vision är att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen. Genom parkerna kan vi fortsätta utveckla och visa på det arbete som görs för ekologi och samhälle. Med aktiva åtgärder och naturvårdande skötsel kan vi påskynda återetableringen av ett naturskogstillstånd med naturlig dynamik och utveckling. En hållbarhetspark innehåller breda aspekter av hållbarhet och visar på platsens historia och vår delaktighet. Den lyfter bland annat vilka ekologiska och sociala avtryck Boliden har haft historiskt samt vilka ekologiska och sociala värden som finns på platsen idag och hur de kan stärkas. 

Ett beroende av tjänster och gentjänster 

Våra verksamheter behöver ta mark i anspråk, vilket påverkar andra intressen i dessa områden. Därför är det viktigt att återställa mark på ett sätt som bidrar till ökad biologisk mångfald och som tar hänsyn till lokala intressen. Biologisk mångfald är en förutsättning för att vi ska kunna leva ett bra liv här på jorden och kan beskrivas som en gigantisk väv där olika arter under miljontals år av evolution vävts samman i ett beroende av tjänster och gentjänster. Det är ett sinnrikt och cirkulärt samspel som samtidigt är sårbart eftersom förlusten av en art påverkar många andra arter. En rik biologisk mångfald gör också naturen mer motståndskraftig mot klimatförändringar. Boliden utvinner metaller som är nödvändiga för en klimatomställning. Samtidigt kan metallproduktionen påverka den biologiska mångfalden på platser där vi är verksamma. Vi arbetar ständigt med att återställa mark på ett sätt som bidrar till ökad biologisk mångfald och tar hänsyn till lokala intressen. Boliden har varit del i framtagandet av svenska gruv- och mineralnäringens gemensamma färdplan för ökad biologisk mångfald. Målet är att senast år 2030 bidra med ökad biologisk mångfald i alla de regioner där gruv- och mineralverksamhet och prospektering pågår. 

Upplev den unika naturen 

Förutom åtgärder som syftar till att öka den biologiska mångfalden finns också service i alla våra hållbarhetsparker och möjlighet att ta sig ut och lära sig om den unika naturen. Alla Bolidens hållbarhetsparker är unika eftersom de utgår från platsens förutsättningar. Gemensamt för alla parker är att det finns en väderskyddad samlingsplats, service och information på olika språk. Vi mår bra av friluftsliv och kontakt med naturen har många positiva effekter på vår hälsa och återhämtning. I varje hållbarhetspark finns naturupplevelser som stigar, skoterleder och skidspår. Det finns alltid en slinga med god tillgänglighet för personer med fysisk funktionsvariation. Självklart finns det möjlighet till lek för både stora och små. Det kan vara allt från balansstockar ute i naturen till hinderbanor och ljudspel. På så sätt kan allmänhet och familjer upptäcka hållbarhetsparkerna, lära sig något nytt om Bolidens verksamhet eller områdets historia och uppleva naturen på ett innovativt och lekfullt sätt. 

Läs mer om vår första park Sarkanenä

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90