•    
  • Language

Sanningens minut för elektrifieringen i Aitik

Efter tio månaders intensivt arbete var det äntligen dags. Den 18 september startades den allra första eldrivna trucken i pilotprojektet för elektrifiering av transporterna i Aitik.

Projektet handlar om att undersöka om det är möjligt att ersätta delar av Aitiks transportsystem med elektrifierade truckar. Målet är att merparten av de runt 70 miljoner ton berg som årligen transporteras i dagbrottet ska kunna förflyttas helt utan fossila bränslen.

Banan är cirka 700 meter och förväntas spara runt 830 m3 diesel per år. Vilket innebär att Boliden kommer att kunna minska växthusgasuppsläppen med upp till 80 procent på de sträckor där tekniken kan implementeras.

Pilotprojektet får stöd av Energimyndigheten och genomförs tillsammans med en rad partners, bland annat ABB och Eitech för den elektriska infrastrukturen och Caterpillar och Pon Equipment för ombyggnationen av truckar.

– Våra partners har verkligen bevisat sig under projektet, de har varit väldigt lyhörda och engagerade, berömmer Jonas Ranggård, tekniskt ansvarig för pilotprojektet.

Han är dessutom angelägen att erbjuda insikt till partners och övriga bolag.

– Det är precis den här typen av utveckling som vi vill se för att hela industrin ska vinna fördelar. Ju fler företag som jobbar med detta, desto bättre och kostnadseffektivare blir tekniken. Vi vill kunna köra eldriften skarpt i alla väderlekar under alla årstider, så pilotprojektet som helhet kan utvärderas först vid årsskiftet 2019/2020.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90