•    
  • Language

MOD

Flexibilitet för säkra underhållsinsatser

Det årliga underhållet vid anläggningen i Harjavalta var ursprungligen planerat till våren 2020. Till följd av covid-19 flyttades insatserna till hösten och planeringen reviderades med syfte att minimera risken för smittspridning.

På grund av situationen med covid-19 sköts underhållet i Harjavalta fram till hösten. Så småningom visade det sig att augusti vara en idealisk tid för avstängningen eftersom smittspridningen i Finland var mycket låg vid tidpunkten. Försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning planerades i nära samarbete med experter inom företagshälsovården och andra företag inom industriområdet. Riktlinjerna från den finska regeringen och hälsovårdsmyndigheterna följdes strikt. Åtgärderna inkluderade bland annat arrangemang för att begränsa antalet personer i olika lokaler. Folksamlingar och nära kontakter undveks, till exempel genom att förskjuta arbetstiden och ordna säkerhetsträning digitalt istället för klassrumsträning. Policyn för arbetstillstånd på anläggningen ändrades också så att inga fysiska möten ägde rum. Matsalar och andra sociala utrymmen gavs specifika instruktioner eftersom de ansågs vara kritiska utrymmen för eventuell smittspridning av viruset. Förutom att städningen intensifierades uppmanades alla att säkerställa förebyggande åtgärder såsom att hålla avstånd och ha god handhygien samt stanna hemma vid förkylningssymtom. Personer som anlände från andra länder testades också för covid-19.

Trots att underhållsstoppet förlängdes och att situationen med covid-19 behövde hanteras, genomfördes avstängningen i Harjavalta på ett säkert och framgångsrikt sätt utan någon smittspridning. Detta tack vare ett starkt samarbete och flexibla metoder.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90