•    
  • Language

Perspektiv: Koppar i våra liv

Koppar har haft en central roll i samhällsutvecklingen mot högre levnadsstandard under hundratals år. Idag har koppar även en nyckelroll för att möjliggöra den pågående klimatomställningen.

Tåget shutterstock_1435890215.jpg

När koppar till exempel används för att leda energi möjliggörs betydande utsläppsminskningar. Av de mer än 600 Mton koppar som producerats sedan år 1900 beräknas enligt European Copper Institute att två tredjedelar fortfarande används idag.

Med sin höga ledningsförmåga vad gäller exempelvis elektricitet och värme är just koppar en unik och kritisk råvara för moderna ekonomier och samhällen under uppbyggnad. Urbanisering, förnybar energiproduktion och ökad elektrifieringsgrad i samhället präglar detta. Därutöver är stora mängder koppar nödvändigt för att överföra elektricitet med låga förluster.

Omkring en tredjedel av kopparefterfrågan i världen möts genom återvinning. Koppar kan, liksom de allra flesta metaller, återvinnas oändligt, utan att förlora sina egenskaper eller kvaliteter genom återvinningsprocessen.

Boliden och koppar

Boliden har en stark position i Europa som producent av kopparkoncentrat. Samtidigt importerar Europa 80 procent av kopparkoncentratet från andra kontinenter. Globalt är Boliden därmed en mindre aktör. Under 2019 producerade Boliden totalt 121 kton koppar i koncentrat i gruvorna Aitik, Kevitsa, Kylylahti, Kristineberg, Renström och Maurliden. Kopparsmältverken Rönnskär och Harjavalta köper även in gruvkoncentrat och sekundära råmaterial från externa leverantörer. Smältverken producerade 322 kton koppar varav återvinning stod för 20 procent under 2018. Industriella kunder, framförallt tillverkare av valstråd, stänger och kopparlegeringar i Europa köper merparten av metallen.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90