•    
  • Language

CDPs ohederlighet hjälper inte klimatet

Organisationen CDP riktar kritik mot SCA och Boliden – och 1051 andra svenska företag - för att inte redovisa sin klimatpåverkan.

Orsaken är inte att företagen inte redovisar miljödata. Både SCA och Boliden har utförliga miljö- och klimatdata, presenterade enligt välkända principer och modeller som GRI och Global Compact och lätt tillgängliga på företagens hemsidor och i års- och hållbarhetsrapporter.

Orsaken är att SCA och Boliden valt att inte betala höga avgifter till CDP och att lägga resurser på det ganska omfattande arbete det innebär att presentera data enligt just CDPs modell. Även dem som ska revidera den omräknade miljödatan ska dessutom betala avgifter till CDP.

CDP kallar sig ideell organisation men är i själva verket en krass affärsdrivande verksamhet som söker kunder genom att som här hota företag med dålig publicitet. CDP har tidigare offentligt förklarat att organisationen inte kan utesluta att SCA bidrar till skogsskövling i Brasilien, eftersom företaget inte heller betalar de höga avgifterna för att presentera sin råvaruanskaffning enligt CDPs modell. CDP hade enkelt kunnat läsa på SCAs hemsida varifrån råvaran kommer till SCAs industrier, belägna i norra Sverige.

Det här är metoder som är mer att betrakta som beskyddarverksamhet än som bidrag till en öppen och transparent rapportering av miljö- och klimatprestanda.

SCA och Boliden kommer att fortsätta att bidra till en nödvändig klimatomställning, att fortsätta motverka klimatförändringar genom nödvändiga mineraler till elektrifiering, skogstillväxt och förnybara produkter som ersätter fossila alternativ. Och vi kommer att fortsätta att öppet och verifierat presentera miljö- och klimatdata.

Men vi kommer inte att betala pengar till utpressare. Den typen av ohederlighet hjälper nämligen inte klimatet alls.

Här hittar du Bolidens redovisning
2019_annual_report.jpg

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90