•    
  • Language

Bolidens skogar

Boliden äger totalt ca 24 000 ha mark, varav 14 000 ha är skogsmark. De största markinnehaven finns runt våra aktiva gruvor, Aitik, Garpenberg och Bolidenområdet. Vi äger också mark kring våra gamla och nedlagda gruvor såsom Saxberget, Vassbo och Enåsen.

Boliden sköter skogarna i enlighet med FSC, forest stewardship council (en internationell ideell organisation som främjar ansvarsfullt skogsbruk). Av den skogsmark som vi äger är 10 procent avsatt för fri utveckling, vilket innebär att ingen avverkning sker i dessa områden. 5 procent av skogsmarken behandlas med speciell skötsel för att gynna olika arter i skogen. På resterande areal har vi traditionellt skogsbruk och avverkar årligen ca 20 000 skogskubikmeter.

Boliden har även påbörjat arbetet med att skapa naturparker av våra skogsfastigheter. Målet med naturparkerna är att gynna den biologiska mångfalden samt att öka naturvärdena. Våren 2023 invigs vår första biodiversitetspark i Lauker, Norrbotten. Parken innehåller höga naturvärden och skyddsvärda arter som vi försöker gynna genom skötsel. Vi har anlagt andflottar i en sjö på fastigheten, satt upp fågelholkar och röjt fram lövrika bestånd. Vi kommer även att skapa en naturpark som är 600 ha i Örebro län, sedan tillkommer 250 ha på samma fastighet som är upplåtet till naturreservat.

Skogsbruk består av 5 olika delar, först föryngringsavverkas den äldre skogen. När vi utför en föryngringsavverkning lämnas 5 % av träden kvar för naturvård och för att gynna den biologiska mångfalden. Efter föryngringsavverkningen bereds marken för att göra plats för nya plantor. Vi planterar minst 2 träd för varje träd som vi avverkar. Efter planteringen så behöver skogen röjas när den är 10-20 år gammal. Efter röjningen följer 1 eller 2 gallringar när skogen är mellan 40-60 år. Och vid 80-120 år så är det dags att föryngringsavverka skogen igen och cirkeln är sluten.

För att klara av vår skogsskötsel tar vi hjälp av entreprenörer, som röjer, planterar och skogsbränner. Årligen röjer vi skog för 1 miljon kronor, vi bygger skogsbilvägar för 0,5 miljoner.

Boliden har mycket tätortsnära skog runt gruvsamhällena. I dessa skogar läggs stor vikt vid rekreation och friluftsliv. Det finns skolskogar, elljusspår, rastplatser, grillringar och vindskydd som vi tar hand om på våra marker.

​​​​​​​Bolidens avdelning för skogsförvaltning köper även fastigheter, främst för att utveckla nuvarande och kommande gruvor.

​​​​​​​Målet är att förvalta skogarna för kommande generationer. I Bolidens skogar ska alla kunna ha en fin fritid och må bra.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90