•    
  • Language

Produktion vid Bergsöe

Branden vid Bergsöe släcktes helt vid midnatt den 19 januari. Orsaken till branden, som ej orsakade några personskador, kommer fastställas av den utredning som är inledd.

Vid Bergsöe återvinns bly från bilbatterier och anläggningen är den största av sitt slag i Europa. Den nu brandhärjade delen av Bergsöe innehöll en ny anläggning för att separera och återvinna plast från bilbatterierna. Anläggningen var fortfarande under konstruktion och planerad driftsättning var under första kvartalet 2018. Övriga skador till följd av branden är begränsade.
 
I samband med att branden släcktes inleddes inspektion av anläggning för att bedöma skador. Produktionen vid Bergsöe är opåverkad.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90