•    
  • Language

Nära koldioxidneutral ventilation i Kankberg

Det krävs många lösningar för att vi tillsammans ska nå målet att sänka Bolidens koldioxidintensitet. I Kankberg installeras nu en värmeväxlare, som lokalt gör stor skillnad. Det krävs många lösningar för att vi tillsammans ska nå målet att sänka Bolidens koldioxidintensitet. I Kankberg installeras nu en värmeväxlare, som lokalt gör stor skillnad.

Andreas Markström, gruvplaneringschef Kankberg, såg tidigt potential i denna teknik och började räkna på möjliga effekter. Vid årsskiftet kunde den tas i drift.

 – Jämför vi oss med andra gruvföretag i världen så har både Kankberg och Boliden Gruvor en låg energiförbrukning. Och även om jag tycker att vi är bäst så är vi ju inte nöjda. Med värmeväxlaren tar vi ett stort steg mot koldioxidneutral ventilation i Kankberg. Klimatnyttan motsvarar att all lastning och transport av malm till dagen skulle elektrifieras, jämför Andreas.

 

Aerial view, Boliden Kankberg

 

Naturvårdsverket ger ekonomiskt stöd

Värmeväxlare används redan i Garpenberg och i Zinkgruvan. Efter utbyggnation av gruvans ventilationssystem skapade vi rätt förutsättningar även i Kankberg. Då det är första gången tekniken används i ett så kallt klimat, stöttar Naturvårdsverkets Klimatklivet 28 procent av investeringskostnaden. Förhoppningen är att tekniken ska kunna implementeras i fler gruvor med liknande förutsättningar.

– Det här är och ett tydligt exempel där vi påverkar det vi kan och jobbar tillsammans med myndigheterna för att bli bättre. Jag vill passa på att lyfta de medarbetare som har drivit och genomfört denna förbättring, säger Daniel Bergius, gruvchef Kankberg.  


Så fungerar värmeväxlaren

Ventilationen har under vintertid behövt värmas upp med gasol för att förhindra igenfrysning av schaktet.  Luften som kommer upp ur gruvan är värmd ytterligare, av både bergets temperatur och de fordon som används i gruvan. Med en värmeväxlare korsar vi den varmare frånluften med den luft som ska skickas in på var sida om plattor, så att värmen överförs. Denna teknik innebär att vi minskar Kankbergs gasolförbrukning med 85 procent.

 

Det här är en aktivitet av många, för att vi tillsammans ska nå målet att minska vår koldioxidintensitet med 40 procent fram till 2030. Läs om fler aktiviteter här. 

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90