•    
  • Language

Boliden och Adriatic Metals Plc går samman för att producera zink enligt högsta ESG-standarder

Boliden har nått en överenskommelse med Adriatic Metals om inköp av zinkkoncentrat från Vares Silver-projektet. Boliden och Adriatic Metals kommer att samarbeta i produktionen av zink och andra värdefulla metaller i enlighet med de högsta ESG-standarderna (Environmental, Social, and Governance).

– Med sina 100 års erfarenhet och sitt engagemang för hållbarhet utmärker sig Boliden i en krävande bransch med ledande ESG-prestanda inom sina leverantörskedjor. Vi är mycket glada över att ha Boliden med oss, och vårt övergripande mål är att skapa lönsamhet och tillväxt på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till människor, miljö och samhälle – mål som Vares Silver-projektet kommer att uppfylla. Adriatic Metals verksamhet ligger väl i linje med att stödja Bolidens ledande hållbarhetsstandarder och bästa praxis, säger Vildana Mahmutovic, Head of Sustainability på Adriatic Mines.

Adriatic Metals PLC är ett företag som utvecklar ädel- och basmetaller, och som driver Vares Silver-projektet i Bosnien Herzegovina, liksom andra projekt i regionen.

– Det här projektet kommer att stödja utbyggnadsprojektet för vårt smältverk i Odda och våra ESG-mål. Vi är fast beslutna att bidra till ett hållbart samhälle genom att producera metaller tillsammans med leverantörer som delar denna vision, säger José Tinoco, chef för zink- och blykoncentrat på Boliden.

Utbyggnadsprojektet för smältverket i Odda, Green Zink Odda, tillkännagavs av Boliden år 2021. Den årliga produktionskapaciteten kommer att öka med 150 000 ton per år till 350 000 ton per år. Zinkproduktionen i Odda är en av de mest miljövänliga i världen.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90