•    
  • Language

Asle har trivts på jobbet i över 20 år: ”Viktigt med variation och god gemenskap”

Vid Sørfjorden i norska Hardanger ligger Boliden Odda, ett av världens klimateffektivaste zinksmältverk. Här har driftteknikern Asle Karstensen jobbat i hela 22 år. Hur kommer det sig? Omväxling, utveckling – och en och annan historisk händelse, är svaret.

I hela 22 år har Asle Karstensen har jobbat på elektrolysverket i Boliden Odda. Innan dess jobbade han på det smältverk som grundades på platsen redan på 1920-talet. Smältverket gjorde en gång i tiden Sørfjorden till en av världens svårast förorenade marina miljöer. Men på 1970-talet påbörjade Boliden ett systematiskt arbete med att rena fjorden, och numera anses den så ren att fisk och musslor därifrån räknas som säkra att äta.

Att stanna på en och samma arbetsplats i 22 år måste ses som lite ovanligt på dagens snabbrörliga arbetsmarknad. Hur kommer det sig att Asle har stannat kvar?

"Det är ett omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik. Vad vi gör styrs helt av hur loggarna ser ut för dygnet: finns det några avvikelser, vad behöver vi agera på? Man jobbar alltid i lag, och vi har en stark gemenskap. Det är ett viktigt skäl till att jag trivs."

En ytterligare drivkraft för Asle är möjligheterna att analysera och optimera processer.

"En viktig del av jobbet är att se över processerna och komma fram till hur vi kan göra dem ännu mer effektiva. Är man tekniskt intresserad är det alltid intressant att tänka i termer av utveckling och förbättring, det är grundläggande för en drifttekniker."

Två decennier av teknisk utveckling

Den tekniska utvecklingen går snabbt, och Boliden är känt för att främja och anamma innovation och automation. Vilka är de största skillnaderna i Asles arbetsvardag nu jämfört med för 22 år sedan?

"Det har skett en stor teknisk utveckling med mycket mer avancerad processtyrning. Vi har fått modernare system med mindre andel manuellt arbete, jämfört med hur det såg ut i den äldre elektrolyshallen där jag jobbade tidigare."

Om man frågar Asle om minnesvärda händelser under hans karriär berättar han om något som för en utomstående känns stort: Det var han som släckte ner det gamla smältverket för allra sista gången. Men för Asle var det egentligen bara en vanlig dag på jobbet. För honom var det större och mer minnesvärt att få börja jobba i den nya och moderna elektrolyshallen, med hög grad av automatisering och effektiva styrprocesser.

 

 

Allt större fokus på hållbarhet

Samma tendens till långsiktighet och framåtdriv går att uppfatta när man frågar om synen på hållbarhet och grön omställning. Har den förändrats genom åren? Visst har det blivit allt större fokus på det, säger Asle – men nytt är det inte. Drifttekniken i elektrolyshallen har alltid präglats av en hög medvetenhet om energiförbrukning.

Ett förhållningssätt som inte överraskar, i ljuset av att Boliden Odda uttalat ska bli klimateffektivast i världen under en nära framtid. Kanske är det den typen av hållbarhetstänk som skapar en arbetsplats som fortfarande är omväxlande, utvecklande och rolig att gå till efter 22 år. Det är Asle Karstensens långa och variationsrika karriär på Boliden ett kvitto på.

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90