•    
  • Language

Därför valde HR-chefen att återvända till Boliden

Finns det en koppling mellan att träna ungdomslag i idrott och leda HR-arbete i en modern gruvindustri? Absolut. HR-chefen Jonas Lindgren på gruvstaben i Boliden har erfarenheter av både och – och många andra personalnära roller längs vägen.
"Det roligaste är att stötta organisationen i att nå sina mål, få alla att sträva åt samma håll," säger han.

 

Rollen som HR-chef är inte Jonas Lindgrens första inom Boliden, och HR-perspektivet är inte hans enda. Med släktingar som jobbar i gruvindustrin har bolaget alltid funnits på kartan, och under studietiden blev det sommarjobb både som mättekniker och på anrikningsverket. Värdefulla perspektiv för vem som helst att ha, men kanske särskilt inom HR i en koncern med så många olika grenar och personalkategorier. 

"Vi är ett stort bolag som finns på många orter. Jag jobbar nära HR på de andra orterna och kontoren, men visst finns det utmaningar i att vi gör så olika saker och sitter på olika ställen," berättar Jonas som själv är stationerad på kontoret i Boliden utanför Skellefteå. 

Som exempel tar han några av de många olika verksamheterna och deras förutsättningar. 
"Ta Aitik utanför Gällivare, det är ett dagbrott med de förutsättningar som det innebär. Men sen har vi Garpenberg, en underjordsgruva med helt annan förutsättning. Vi i gruvstaben ska stötta båda verksamheterna, leva i bådas världar. Utmanande, men otroligt intressant."

Bred erfarenhet av personalfrågor 

Jonas Lindgren har alltså själv både bred och djup erfarenhet av olika roller, inte bara inom Boliden utan även av HR i andra organisationer. Efter examen från Mittuniversitetets personal- och arbetslivsprogram hann han jobba några år som rekryterare, innan han började på Boliden som personalutvecklare. Därefter klev han in i offentlig sektor i ett par år innan han återvände till Boliden. Varför denna tendens att leta sig tillbaka?  
"Jag trivdes väldigt bra på sommarjobben och när jag skrev examensarbete, och gruvbranschen har alltid lockat. Jag hörde dessutom alltid positiva saker om Boliden som arbetsgivare. Sedan spelade det in att de syns i bygden, exempelvis på Skellefteå AIK:s tröjor." 

  Idrottskopplingen, ja. Vad är den röda tråden mellan lagsport och rollen som HR-chef?  
"Jag idrottade under hela min uppväxt och tycker att det är kul att jobba i team. När jag la av själv började jag träna barn och unga, och det var det som var riktigt roligt. Jag ville bygga lag och stärka grupper, få dem att jobba mot ett gemensamt mål. Jag tänkte: ’vad i arbetslivet kan spegla det?’."

 

Avgörande att kartlägga morgondagens behov 

Och i HR-arbetet tycks Jonas ha träffat rätt. Arbetsdagarna präglas av varierande uppgifter som kräver ett strategiskt tänkande och att han ligger steget före. Sedan han återvände till Boliden 2019 har han lett arbetet med att bygga upp bolagets Talent Aqcuisition-funktion, som är det team som stöttar cheferna med intern rekrytering. I hans nuvarande roll ingår dels att stötta sex olika avdelningar i personalfrågor, dels att jobba med exempelvis sponsring, där Boliden är engagerat i många olika föreningar och initiativ. Ytterligare en viktig bit är att kartlägga framtida behov och bidra till att få hit den kompetens som behövs i morgondagens gruvindustri, i en bransch där mycket händer. 

Jonas får frågan om hur han som HR-chef märker av de förändringar som sker i Skelleftebygden och övre Norrland i stort. Att det ger blandad kompott är tydligt. 
"Boendefrågan är förstås en utmaning, det var lättare för några år sedan för folk att landa och på kort tid hitta något eget. Numera stannar våra rekryteringar oftast längre i de boenden vi ordnar fram. Men det är också en fördel att det finns många inflyttade och fler industrier. Fördelen med det är att vi tillsammans jobbar för att rekrytera kompetens till regionen, och att de satsningar som görs i Norrland och i Skellefteå sätter ett ljus på regionen ute i Europa, vilket förstås är positivt. Skellefteå kommun har kommit långt i att anpassa sig efter de nya förutsättningarna, med Engelska skolan och annan infrastruktur som gynnar inflyttare."

Många spännande tjänster 

Inflyttare eller ortsbo – hur ska man tänka om man är intresserad av gruvbranschen i allmänhet och Boliden i synnerhet? En sak som Jonas vill lyfta är att Boliden har en enorm bredd av tjänster.  
"Här jobbar elektriker, mekaniker, chaufförer, lokalvårdare men också ingenjörer, ekonomer och kommunikatörer. Troligtvis finns det något som kan vara intressant, oavsett vilken bakgrund du har. Skicka inte bara in en ansökan och nöj dig med det, utan ta reda på saker om bolaget, lär känna det på djupet."

Här pratar nog HR-chefen av egen erfarenhet, för händelsevis var det så Jonas Lindgren själv fick sommarjobb som mättekniker en gång i tiden.  
"Jag gick in och presenterade mig, sa att jag var intresserad av att jobba där framöver. Det var nog mycket mer effektivt än att bara skicka in en ansökan. Så var nyfiken och öppen, våga ta kontakt. Det är inte farligt."

 

För dig som är sugen på att veta mer om Boliden är du alltid välkommen att ta kontakt med olika enheter på företaget. Oavsett om det gäller praktikplats, studiebesök eller jobbansökningar. På Bolidens hemsida hittar du både mejladresser och telefonnummer.      

Kontakt

Bolidens huvudkontor

Boliden Group
Klarabergsviadukten 90
Box 44, 101 20 Stockholm
Tel: 08 - 610 15 00
Fax: 08- 654 80 90